Dette er det nye nettstedet til Senioruniversitetet i Lier. Nettadressen er www.lier.u3a.no. Den gamle nettadressen, www.senioruniversitetet-lier.net, vil bli rutet om til dette nettstedet.