Kan Gud forandre mening?

1968 var et år hvor gamle autoriteter vaklet, og kampen for rettferdighet ble satt på dagsorden i samfunn og kirke. Samtidig kom studenturolighetene i Berlin, Paris og USA. Verdens kirker møttes i Uppsala, og Vestens kirker ble utfordret til kamp for rettferdighet og mot rasisme. Dette var begynnelsen til en endring av Den norske kirke, en endring som har pågått i femti år. Skiftet Gud mening, eller var Gud den samme mens kirken forandret mening?

Trond Bakkevig er utdannet prest og har doktorgrad i teologi. Han har vært generalsekretær i Mellomkirkelig råd, personlig rådgiver for  utenriksministeren, prest i flere kirker i Oslo, leder for kirkerådets stat- / kirkeutvalg og medlem i sentralkomitéen i Kirkenes Verdensråd.

NB! Foredraget holdes i Tranby Menighetshus, Kirkesvingen 7, 3408 Tranby.

Du er velkommen til å høre foredrag uten å være medlem. Da betaler du kr. 100,- pr. gang

Årsmøte 11. februar 2020 kl 12.30 i Tranby Menighetshus

 

Årsberetning

Saksliste:

Hva er korrupsjon «på norsk»?  

Korrupsjon er misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst. Tor Dølvik vil snakke om hvorfor korrupsjon er et aktuelt samfunnsproblem, også i Norge. Hvilke konsekvenser har korrupsjon og hvordan kan den motvirkes?

Tor Dølvik har lang og bred erfaring fra kommunesektoren som prosjektleder for en rekke utrednings-, utviklings- og evalueringsprosjekter både som forsker, konsulent og medarbeider i Kommunal- og Regionaldepartementet og Oslo kommune. Han har vært tilknyttet Transparancy International Norge som spesialrådgiver siden april 2012.

NB! Foredraget holdes i Tranby Menighetshus, Kirkesvingen 7, 3408 Tranby.

Du er velkommen til å høre foredrag uten å være medlem. Da betaler du kr. 100,- pr. gang