"Det typisk norske – hva er det?"

Lasse Espelid har gjort et dypdykk i "det norske" og deler med oss sitt syn på Norges historie, norske verdier og tradisjoner, og norsk kultur og identitet. Foredraget munner ut i en analyse av dagens Norge og gir oss også et blikk inn i fremtiden, og situasjonen for "morgendagens Norge". Bakteppet er Norges historie fra den første bosetting og frem til i dag.

Et bilde av Norge og nordmenn i fortid, nåtid og fremtid. Foredraget inneholder noe musikk, og har en lett og humoristisk form.

 

Dette er det nye nettstedet til Senioruniversitetet i Lier. Nettadressen er www.lier.u3a.no. eller www.senioruniversitetet-lier.net.

 

Etter avreise fra Lier busstasjon kl. 8.30 drar vi direkte til Mammuthuset på Vang som er et spesielt arkitekttegnet hus, inspirert av mammut-jegernes fangsthytter og et kirkebygg fra området.Huset rommer en geologisk  utstilling over mjøsområdet, som gjelder istider og mammutens liv samt geologiens betydning for mennesket i nyere tid. Under besøket vil vi bli servert kaffe og kringle.

Deretter går turen til Kirsten Flagstad museet i Hamar, hvor vi får omvisning i huset hvor den berømte operasangeren ble født i 1895.