«Borgerkrigen i Finland 1918»

Morten Jentoft er journalist og forfatter. Han har i en årrekke vært ansatt i NRK, blant annet i NRK Finnmark, og som utenrikskorrespondent i Russland fra 1996 til 2000 og fra 2014 til 2018. Han snakker blant annet samisk, russisk og finsk og har derfor vært benyttet av NRK som ekspert og utsendt medarbeider i Finland, Polen, Russland og de andre landene i det tidligere Sovjetunionen.

Han har skrevet flere bøker om kontakten mellom nordmenn og russere i nordområdene. Jentoft har blant annet skrevet bøkene Radio Moskva, Verkebyllen, Døden på Kola og De som dro østover. I 2018 utgav han boka Finland 1918 om den finske borgerkrigen.

«Å se med hjertets øye - om moral og umoral i profesjonsutøvelsen».

 

Per Nortvedt er sykepleier og professor emeritus i medisinsk etikk. Han har i mange år vært ansatt ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. Per Nortvedt har undervist i etikk på medisinstudiet, tannlegestudiet, ved sykepleievitenskap og han har holdt mange foredrag og seminarer for helsepersonell og andre. 

 

I 1996 tok han doktorgrad om omsorgsetikk og følelsenes betydning i etikken. Han skrev boken «Følelser og moral» sammen med filosof Arne Johan Vetlesen i 1996. Siden har han skrevet mange bøker og artikler om betydningen av empati og moralsk sensitivitet. I det siste har han arbeidet med ondskap og hvordan og hvorfor helsepersonell kan krenke og skade de som de skal hjelpe. 

Senioruniversitetet i Lier og andre frivillige ble hedret under Seniorfestivalens arrangement på kulturscenen.

Dette er det nye nettstedet til Senioruniversitetet i Lier. Nettadressen er www.lier.u3a.no. eller www.senioruniversitetet-lier.net.