Dette er det nye nettstedet til Senioruniversitetet i Lier. Nettadressen er www.lier.u3a.no. eller www.senioruniversitetet-lier.net.

 

«I hvilken retning utvikler eldreomsorgen i Lier seg?»

Hanne Berg Stubberud har bakgrunn som sykepleier med 25 års fartstid innen helsevesenet, 5 år fra spesialisthelsetjenesten (somatikk og psykiatri) og 20 år fra kommunehelsetjenesten, herav nærmere 17 år som leder.

Som helse- og omsorgssjef er hun opptatt av å sikre muligheter for en verdig alderdom, også når andelen eldre vokser, og velferdsstaten ikke kan fortsette i samme spor som i dag. Hun er spesielt opptatt av livsmestring, det offentliges ansvar for tilrettelegging samtidig med enkeltmenneskets ansvar for egenomsorg. Hun er selvfølgelig også opptatt av kvalitet i tjenesten og av å løse oppgavene her og nå. 

Under finner du noen spørsmål vi håper du kan svare på.