Forebygging av krig og konflikt

De fleste mennesker i verden ønsker å leve i fred. Likevel er vi inne i en meget farlig militariserings- og konfrontasjonspolitikk, med misbruk av verdens ressurser, også økonomiske og intellektuelle, og med en neglisjering av FN som hemmer mulighetene for dialog og bredt diplomatisk arbeid.

I dette foredraget vil vi se på virkelighetsbildet bakenfor det som presenteres av politikere og mainstream media. Vi vil se på en mulig alternativ sikkerhetspolitikk og stille spørsmål som:

  • Hva truer fred og sikkerhet i våre dager?
  • Hvordan knytte FNs Handlingsplan for fredskultur opp mot de to viktige beslutningene som ble gjort i FN i 2015?
  • Hvordan virkeliggjøre UNESCOs og FNs store visjon om fredskultur?
  • Kan dagens dramatiske miljøutfordring bli definert som en felles trussel mot menneskeheten?

Ingeborg Breines er tidligere direktør i UNESCO og aktiv fredsarbeider med humanistisk bakgrunn. Hun har tidligere vært president for verdens eldste internasjonale fredsorganisasjon, International Peace Bureau og har hatt mange nasjonale og internasjonale verv. Hun er en etterspurt foredragsholder og har skrevet en rekke artikler om fredskultur, nedrustning, utdanning og kvinnespørsmål samt redigert flere bøker.

 

Foredraget holdes i Frogner Menighetshus, klokkersvingen 1, Lierbyen.

Du er velkommen til å høre foredrag uten å være medlem. Da betaler du kr. 100,- pr. gang.

 

«Det svenske sviket. Fra krigshistorie til nåtid».

Etter annen verdenskrig har det gode forholdet mellom Sverige og Norge blitt trukket frem som en viktig del av krigshistorien. Begrepet «broderfolk» brukes fortsatt for å understreke det gode forholdet mellom de to landene. Dette er likevel kun en del av historien om forholdet mellom Norge og Sverige under annen verdenskrig. Sannheten er at forholdet ikke var så hjertelig som krigshistorien har slått fast.

Særlig var forholdet anstrengt i krigens første fase frem mot det tyske nederlaget ved Stalingrad i februar 1943. Boken Det svenske sviket avdekker at mange svensker ikke var «brødre» og heller ikke støttet nordmennene i deres kamp mot den tyske okkupasjonsmakten og deres norske allierte. Boka viser hvordan den norske motstandskampen i flere tilfeller ble motarbeidet av svenske borgere.

Sveriges krigshistorie og nære forbindelse med det tyske riket er fortsatt et vanskelig tema i Sverige. Hvordan påvirker det svenskene i dag?

Eirik Veum er reporter i NRKs utenriksredaksjon. Han har også skrevet seks bøker om andre verdenskrig. Han har først og fremst fokusert på nordmenn i tysk tjeneste.

Foredraget holdes i Frogner Menighetshus, klokkersvingen 1, Lierbyen.

Du er velkommen til å høre foredrag uten å være medlem. Da betaler du kr. 100,- pr. gang.

Senioruniversitetet i Lier og andre frivillige ble hedret under Seniorfestivalens arrangement på kulturscenen.