Tore Lorentzen

Tillitsvalgte til styret og komiteene ble valgt på SULs årsmøte 2017. Tore Lorentzen ble gjenvalgt som leder for SUL frem til neste årsmøte om et år. Både styret og komiteene skal etter SULs vedtekter konstituere seg selv. Styret velger selv hvem av styremedlemmene som skal ha ansvaret som nestleder, sekretær og kasserer. Komiteene utpeker selv sine ledere. Årsmøtet godkjente også årsmelding og regnskap for 2016 og budsjett for 2017. Anslagsvis 140 medlemmer deltok på årsmøtet.
En oversikt over de tillitsvalgte finner du ved å KLIKKE HER.