En forskergruppe ved NTNU og St. Olavs hospital har fått internasjonal anerkjennelse for studier av forskjellige typer fysisk trening.

Høstens programfolder kan hentes opp som pdf-fil ved å KLIKKE HER Etter at den er kommet opp i nettleseren kan den skrives ut eller lagres i en katalog på din PC eller nettbrett. Programfolderen han hentes i trykket form hos styret på SULs medlemsmøter i høst.

Medlemsmøtene for høsten 2017 er klare. KLIKK HER.

Høstprogrammet for Kunst- og kulturkomiteen er nå klart. KLIKK HER.

Komiteen for Historie, Samfunn og Vitenskap arrangerer seminar om Afrika med start 7. september.
Nærmere informasjon på menypunkt "Historie/Samfunn/Vitenskap" til venstre, eller ved å KLIKKE HER.

For nærmere informasjon klikk menypunkt "Reiser" til venstre, eller KLIKK HER.

Tore Lorentzen

Tillitsvalgte til styret og komiteene ble valgt på SULs årsmøte 2017. Tore Lorentzen ble gjenvalgt som leder for SUL frem til neste årsmøte om et år. Både styret og komiteene skal etter SULs vedtekter konstituere seg selv. Styret velger selv hvem av styremedlemmene som skal ha ansvaret som nestleder, sekretær og kasserer. Komiteene utpeker selv sine ledere. Årsmøtet godkjente også årsmelding og regnskap for 2016 og budsjett for 2017. Anslagsvis 140 medlemmer deltok på årsmøtet.
En oversikt over de tillitsvalgte finner du ved å KLIKKE HER.

Hvordan bli medlem av SUL?

Lillestrøm Kultursenter har et omfattende program fremover.
Les mer på kultursentrets nettsider.