1. april: Skagerak Arena i Skien kl. 1100 – 1300.

              Symbolismen i kunsten
              v/ kunstformidler Renate Rivedal

Protokollen fra årsmøte 19. mars 2019 finnes HER

  1. mars: Ælvespeilet i Porsgrunn kl. 1100 - 1300

 Tingrettens organisasjon og virksomhet
 v/ sorenskriver i Nedre Telemark tingrett Jahn Mydland

               Fra kl. 1230 Årsmøte

              Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret v/leder Ragnar Wesseltoft innen 19. februar.

  1. februar: Skagerak Arena, Skien kl. 1100 - 1300

               Dannelsens filosofi
               v/bibliotekar v/UiO Ingerid Straume