1. april: Skagerak Arena i Skien kl. 1100 – 1300.

              Europas skjebnesvangre utfordringer

              v/ journalist og forfatter Christian Borch

  1. mars: Skagerak Arena kl. 1100 - 1300

Her kommer vi fra, hva er veien videre for  velferdssamfunnet?

             v/ redaktør Ove Mellingen i TA

 

              Fra kl. 1230 Årsmøte

              Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret v/leder Ragnar Wesseltoft innen 20. februar.

  1. februar: Skagerak Arena, Skien kl. 1100 - 1300

               Ære, Ydmykelse og Terror

               v/psykolog og konfliktforsker Evelin Lindner

  1. januar: Ælvespeilet i Porsgrunn kl.1100 – 1300

   Islam - en trussel?

v/ islamforsker Lars Gule