11. desember: Skagerak Arena kl. 11.00 – 14.00.

              Eventyrtegneren Theodor Kittelsen

              v/ forfatter Arnhild Skre

              Musikk og allsang

              Vi serverer kaffe, snitter og kake

  1. november: Ælvespeilet kl. 11.00 – 13.00

              Messe i h-moll av Bach

              v/komponist Oddvar Lønner

  1. oktober: Skagerak Arena kl. 11.00 – 13.00

              Mennesker jeg har møtt i NRK gjennom 40 år

              v/journalist og tidl. NRK medarbeider Geir Helljesen

  1. september: Ælvespeilet kl.11.00 – 13.00

  Gunnar Knudsen – statsminister, gründer og medmenneske

              v/ lokalhistoriker Kjell Ivar Brynsrud