18. februar 2020, Skagerak Arena, Skien, kl 1100 - 1300


Hva skal vi svare våre barn når de spør om miljøutfordringene?
v/ professor i filosofi Arne Johan Vetlesen

21. januar 2020: Ælvespeilet i Porsgrunn kl.1100 – 1300

Pressens rolle i dagens samfunn

v/ sjefredaktør i Varden Tom Erik Thorsen

10.12.2019, Skagerak Arena, Skien, kl 1100 - 1400 


Familien Ibsen
v/ litteraturviter og førstekonservator NMF Jørgen Haave.

26. november 2019, Ælvespeilet, Porsgrunn, kl. 11.00 – 13.00

Hvordan skal vi få ned klimautslippene?
v/ direktør Kristin Halvorsen