1. november: Ælvespeilet kl. 11.00 – 13.00

              Messe i h-moll av Bach

              v/komponist Oddvar Lønner

  1. oktober: Skagerak Arena kl. 11.00 – 13.00

              Mennesker jeg har møtt i NRK gjennom 40 år

              v/journalist og tidl. NRK medarbeider Geir Helljesen

  1. september: Ælvespeilet kl.11.00 – 13.00

  Gunnar Knudsen – statsminister, gründer og medmenneske

              v/ lokalhistoriker Kjell Ivar Brynsrud

  1. april: Skagerak Arena i Skien kl. 1100 – 1300.

              Europas skjebnesvangre utfordringer

              v/ journalist og forfatter Christian Borch