Medlemskap i Vestnes seniorakademi koster kr. 300,- per år

Den som ikke er medlem av Vestnes seniorakademi, kan delta på møtene/foredragene ved å løse inngangsbillett. Prisen på inngangsbilletten fastsettes av styret.

For driftsåret 2017/2018 har styret fastsatt inngangsbilletten til kr. 100,- pr. møte. Kaffe og kaker er inkludert i prisen.