Kjære kursinteresserte!
Kursrekken «Historien om Kristiansund» ble avsluttet 06. september med foredraget av Arild Myhre hvor han reflekterte over temaet: «Hvor står vi? Hvor går vi?». Oppslutningen var god og tilbakemeldingene positive.

Vi skifter nå fokus og ser på programmet for serien: «Våre monumentale bygg».
Planen er å gjennomføre kurset slik:

04 Oktober

Bryggene og byggene rundt havna.
Røttene og restene av gamle Christiansund

08 November

Overklasseboliger og Patrisiervillaer.
Bygge- og boligskikk i over 200 år

06 Desember

Verdighet og varighet.
Jugend-bygg i stein og tre.

17 Januar

Forandringens lov.
Fra gjenreisingsbyen via Rådhus, Sykehus,  Kirke,  
Broer og Hoteller til Kjøpesentra og Handelsparker.

Vår første bidragsyter i denne serien er Tor Larsen.  Han har fått frie tøyler til å velge vinklinger inn mot temaet: Bryggene og byggene rundt havna

Tor Larsen er en entusiastisk, engasjert og kunnskapsrik Nordmørs-patriot, med mange års erfaring fra arbeidet i Nordmøre Historielag, og et bredt virke som pedagog, politiker, globe-trotter og samfunnsengasjert lokal-historiker.

 Vi ønsker alle hjertelig velkommen onsdag 04.10 kl. 12:00   i   Ynglingeforeningen.

Påmelding skjer som vanlig ved innbetaling til vår kurs-kontonr.  3930.02.59263 i vår sponsor-bank Sparebank1-NV  innen mandag 02. oktober.   Vær snill å merk innbetalingen med fullt navn!

Prisen for deltakelse er som før:

Enkeltdeltakere kr.150.- pr. person. Par-rabatt hvor den ene bare betaler kr. 120. -
For ikke-medlemmer er prisen kr. 225. -, når det er plass, - og det er det som regel.

 

Med vennlig hilsen

Kursgruppen i Nordmøre Senioruniversitet

I Nordmøre Senioruniversitets kursgruppe sitter følgende medlemmer:

Thomas Chr. Thomassen leder, Undis Aanes Moen, Arve Strømman og Harald Pettersen som er styrets representant.