Kjære kursgjengere !

Som tidligere forklart måtte kursgruppen på kort varsel hive om på sine planer for høsten og presisjonen i programmet preges nok noe av det. Vi prøver likevel å fylle programmet ut fra hensikten slik det var tenkt og håper vi lykkes med det!

I kursserien «Våre monumentale bygg» er turen kommet til del 2 : «Overklasseboliger og patrisiervillaer». Etter sin suksess med foredraget i fjor om Spansketiden og klippfiskadelen har vi vært heldige og igjen fått konservator Odd W. Williamsen til å ta oppgaven med å belyse den økonomiske og sosiale bakgrunnen for patrisiatets byggeskikk og boliger, hvor de ofte både hadde sitt virke og sine hjem. Vi flytter i foredraget vekten over fra det arkitektoniske og stil-historiske, og prøver å få frem de sosiale og økonomiske forutsetningene for storhetstiden sammen med en levende beskrivelse av livet i de kondisjonerte familiers boliger, både til hverdags og fest.

Stoffet vil nok kunne virke noe kjent for de som var så heldige å få med seg
Odd Williamsens foredrag forrige gang, men vi håper at både disse og de som ikke hadde anledning til å komme da, finner veien til denne kurssamlingen!

Tittel              :           Overklasseboliger og paléer i handelsbyen Christiansund.

                                  Verdiskapning, byggeskikk og levemåte.

Kursleder        :           Konservator Odd W. Wiliamsen, Nordmøre Museum

Sted               :           Ynglingeforeningen, 2. etg., Helsings gate 14

Tid                 :           Onsdag 08.11 kl. 12:00

Pris                :            kr. 150 for enkeltdeltakere og kr. 270 for par.
                                  Ikke-medlemmer betaler kr. 225 .

Påmelding      :            Ved innbetaling til konto nr. 3930.02.59263 i Sparebank1 NV
                                    NB! Husk å merke innbetalingen med navn!

Frist               :           Mandag 06.11

 

Med vennlig hilsen
Kursgruppen – Nordmøre Senioruniversitet

I Nordmøre Senioruniversitets kursgruppe sitter følgende medlemmer:

Thomas Chr. Thomassen leder, Undis Aanes Moen, Arve Strømman og Harald Pettersen som er styrets representant.