Dag Arthur Aasbø: Borregaard – Et industrieventyr

Aasbø har siden 2008 vært Direktør for Organisasjon og samfunnskontakt i Borregaard AS. Han kom til Borregaard i 1993.

 Borregaard er byens eldste bedrift, grunnlagt i 1889, og derved 130 år i år. Basis for produksjonen har alltid vært gran og energi (Sarpsfossen). Men svært mye har skjedd på disse 130 år.

Fra å være en tradisjonell treforedlingsbedrift er bedriften i dag et moderne bioraffineri. Det er utviklet produkter som selges over hele verden, og til utrolig mange anvendelser. Dere spiser/bruker nesten hver dag produkter fra Borregaard!

Aasbø vil gi oss en oversikt over Borregaard i dag og hvilke strategier som har vært grunnlaget for bedriftens suksess de siste par ti-årene.

Kristina Quintano: Jeg gikk meg over sjø og land

Quintano er journalist, forfatter, oversetter og forlagssjef.

Hun har dokumentert fra flyktningkrisen i Middelhavet i over ti år, og det er femten år siden den første båten med livredde flyktninger fra Libya havnet rett på stranden i hennes egen lille fiskelandsby på Malta.

Et foredrag om vår moderne tids største folkevandring og om hvordan den har vært mulig.

I løpet av 2014 og 2015 krysset over 1,3 millioner mennesker Middelhavet i flukt fra krig eller urolighet. EU estimerer at mellom 2016 og 2018 vil over 3 millioner mennesker ha fulgt etter.

Dette er den største folkevandringen etter 2.verdenskrig. En folkevandring som forflytter seg over sjø og land men også gjennom livsfarlige ørkener, usynlige landegrenser, åkre, landsbyer, toglinjer og tette skoger.

Men hvem er disse menneskene på flukt?

Hvem er menneskene som har hjulpet dem langs veien, de tusenvis av frivillige som har stått på strender i Hellas og Italia og bidratt med vann, mat, klemmer og tørre klær og hvem har vist vei i et Europa som stadig har stengt nye grenser?

Og ikke minst: hvem er egentlig smuglerne?

Arne Johan Vetlesen: Klimakrisen: Må vi være pessimister?

Vetlesen er utdannet filosof og Professor i filosofi ved Universitetet i Oslo.

Han har skrevet en rekke bøker om forskjellige temaer.

Samfunnsmessige, kulturelle og politiske spørsmål står sentralt i hans forfatterskap, ikke minst med tanke på unge menneskers livssituasjon og framtidsutsikter. Gjennom årene har miljøproblemene og menneskets forhold til naturen fått stadig større plass. Han setter sitt preg på offentlig debatt gjennom hyppige innslag i både avis- og etermediene, og er en ettertraktet foredragsholder i inn- og utland

Han er fast spaltist i Morgenbladet og Klassekampen.De siste rapporter fra FN’s klimapanel er dyster lesning og det ser ikke ut til at verdens ledere klarer å enes om tiltak som kan hindre en miljøkatastrofe i løpet av dette hundreåret.