Våre medlemsmøter/foredragsmøter holdes månedlig i Filadelfia’s lokaler(krysset Oskars gate/Oscar Pedersens vei). Foredragsmøtene er alltid på en onsdag og starter kl. 11.00 og med en varighet på ca. 1 time.
Etter møtet/foredraget er det bevertning, og de som ønsker å delta, melder fra i døren ved ankomst. 2 snitter og kaffe eller te – pris kr. 80,- betales ved bordet.
Det er parkeringsmulighet i Oscar Pedersens vei, rett utenfor Filadelfia. En p-plass inngjerdet med et tre-gjerde, med innkjøring fra Astridsgate. Alle plasser som er merket «Filadelfiakirken» eller er umerket kan benyttes, og er gratis. 
I tillegg til hjemmesiden kan du følge med på vår Facebook side Sarpsborg Seniorakademi-intern klikk her og vår Sarpsborg Seniorakademi klikk her. Facebook siden Sarpsborg Seniorakademi-intern er til bruk og informasjon for medlemmer og medlemmer i mellom. Facebook siden Sarpsborg Seniorakademi er vår offentlige informasjonsside og til offentlig bruk.
Bli aktiv og benytt anledningen til å dele dine meninger og opplevelser med tekst og bilder på FB. 
Hilsen styret, som består av Sidsel Skinnarmo, Øivind Bråthen, Berit Kjøge Næss, Johan Nøstvold, Bjørg Braadland, Rolf Nesteng og Laila Dalene.

  1. januar: Helge Simmones: «God bless America»: Falske nyheter som banet veien for Donald Trump til Det hvite hus.
 

Helge Simonnes er fast spaltist i Dagsavisen, der han kommenterer

saker i skjæringspunktet mellom religion og politikk. Han har vært styreleder i Norsk Presseforbund og Norske Mediebedrifters    Landsforening. Han er også forfatter av boken «En gud for de mange».Det går en nasjonalistisk strømning over den vestlige verden. Populære  politikere spiller ofte på religiøse følelser i folket når de søker velgernes støtte. Dette skjedde i stor grad ved de siste valgene i USA, Frankrike, Tyskland, Tyrkia og i mange land i tidligere Øst-Europa. Det er ikke første gang det skjer: Adolf Hitler oppdaget hvor effektivt slagordet «Gott mit uns» var.

Dette foredraget gir innsikt i hvor farlig det er når religiøse argumenter benyttes i politisk argumentasjon og propaganda. Dette gjelder ikke bare i Amerika, Russland, Frankrike og Tyrkia.  Vi har sett og ser også liknende tendenser i Norge. Helge Simonnes forklarer i foredraget hvilket ideologisk jordsmonn det røres i når det postuleres at noen raser og nasjoner er spesielt utvalgt til «Guds velsignelse».

  1. februar: Ole Johan Borge: Et knippe bioteknologiske muligheter med store implikasjoner om det blir en realitet.
 

Ole Johan Borge er tilsatt som ny direktør i Bioteknologirådet. Borge har doktorgrad innen stamcelleforskning og kommer fra en stilling som avdelingsleder i Innovasjon Norge, der han blant annet hararbeidet med å bistå norske bioteknologiselskaperBorge vil informere om Bioteknologirådets arbeide og ta for seg et knippe bioteknologiske muligheter med store implikasjoner om de blir en realitet – bremse aldringsprosessene, behandling tilpasset ditt arvestoff og genmodifisert mat.

 

  1. mars: Steinar Høiback: Hvilke utfordringer overlater vår generasjon til kommende generasjoner?
 

Besteforeldrenes Klimaaksjon(BKA)er en kampanje, en bevegelse som kjenner oss forpliktet til å la våre stemmer bli hørt, for barnas skyld. Som eldre og besteforeldre er vi en voksende velgergruppe, som kan presse på for en politikk som vil redusere klimagassutslippene til et nivå som er forenlig med et permanent ekte liv på jordkloden. «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.» (Grunnloven paragraf 112)

BKA er med i klimasøksmålet mot Staten, en rettsak hvor dom kommer i januar.

Høiback har mangeårig ledererfaring og er leder for BKA.

 

 

  1. april: Per Egil Hegge: Hvordan tenker Putin, og hvorfor?
 

Per Egil Hegge har vært redaktør i Aftenposten og A-Magasinet.

Han har vært utenrikskorrespondent i Washington i to perioder,

samt også i London og Moskva. Hegge har skrevet flere bøker, blant annet en bok om Kong Harald. Hans siste bok er «Russland 1917», en bok om den russiske revolusjon

Hegge har også sin faste språkspalte i Aftenposten, som mange av dere

sikkert følger med på.

Han har mottatt Narvesenprisen og Gullpennen.

Hegge er Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

 

Per Egil Hegge har fulgt nøye med på amerikansk og russisk politikk,

og vil gi oss et interessant innblikk i russisk tenkemåte når det gjelder

internasjonal politikk.