19. september kl. 11:00 Robert Mood: Kan forsvaret forsvare Norge?

Norge bruker mere penger på forsvar enn noen gang. Men brukes pengene riktig og gir det oss større trygghet?Robert Mood er i dag Generalsekretær i Norges Røde Kors.Han har utdannelse fra Krigsskolen og NATO Defence College. Han har vært generalløytnant og Generalinspektør i Hæren.Han har også vært sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten og var i 2012 sjef for FNs observatørstyrke i Syria.Han ble i 2016 tildelt Fritt Ord’s pris «for å ha vist stort ytringsmot i kritiske debatter om Forsvarets rolle i samfunnet.
Tekst av Johan

17. oktober kl. 11:00 Syversens gartneri/Fredriksen transport

Dette er en annerledes, men gripende fortelling om en av krigens største bragder. Historien fortelles av Per Jostein Aarsand, akkompagnert av Solfrid Molland med sang og trekkspill. Rolf Syversen og medhjelpere reddet i slutten av 1942 over 1000 nordmenn over til Sverige, hvorav 358 norske jøder. De ble transportert skjult på lastebiler til Olderudseter, i nærheten av svenskegrensen, og gikk derfra til Sverige. Rolf Syversen ble tatt av Gestapo i juli 1943 og skutt på Grini 30.10.1944. En gripende historie du så absolutt må få med deg.
Tekst av Johan

14. november kl. 11:00 Anne Elisabeth Ramtvedt: Byutvikling i Sarpsborg

Det skal skje mye i byen vår fremover. Stikkord kan være byfortetting, dobbeltsporet jernbane og nye broer over fossen, samt storstilt utbygging av veinettet mellom Sarpsborg og Fredrikstad.Anne Elisabeth Ramtvedt er plansjef i Sarpsborg Kommune og sentral i dette planarbeidet. Hun vil gi oss en oppdatert oversikt over status pr. dato. Det er avsatt god tid til spørsmål, så benytt anledningen til å få fakta svar.
Tekst av Johan.

5. desember kl. 11:00 Julemøte

Også i år kommer elever fra Greåker videregående skole, Musikklinja for å skape julestemning for oss. Vi er heldige som har en slik samling unge talenter i nærmiljøet.Etter underholdningen blir det, som tradisjonen tilsier, servert en juletallerken.Pris: 150,- kr/person. Betales ved ankomst.Påmelding for bespisning til kasserer Berit Kjøge Næss innen 1. desember.
Email: post@sarpsborgseniorakademi.no
Mobil: 917 62 247
Denne anledningen til å se våre fremtidige artister og skolerte musikanter må du ikke la gå fra deg.
Vi håper på stort oppmøte og hyggelig julesamvær!
Tekst av Johan.