Utskrift
Treff: 1819

 

MEDLEMSMØTER

Møtene arrangeres i Storsalen i Skedsmo Samfunnshus på nedennevnte datoer kl.12:00
med sosialt treff fra kl.11:00 hvor det er mulig å kjøpe kaffe og kaker/frukt.

 

 

  Tirsdag 8. januar,  Ola Storeng


Ola Storeng


Hellas og Eurokrisen
hva nå, etter kollisjonen mellom et vanstyrt land og en vanskapt pengeunion

EUs hjelpeprogram for Hellas, som fikk stadig nye lån i bytte mot innstramninger og økonomiske reformer, ble avsluttet i august 2018. Men oppturen i økonomien har så langt uteblitt. Hvordan er nå utsiktene?
Samtidig spør noen nå om Italia, kan bli et nytt Hellas.

Ola Storeng er cand.oecon fra Universitetet i Oslo. Han var avdelingsleder i Finansdepartementet fra 1985 til 1999 der han ledet seksjonene for pengepolitikk og internasjonal økonomi. I denne perioden hadde han også et opphold ved Verdensbanken i Washington D.C. og ved OECD i Paris. Senere valgte han presseyrket og ble avdelingsleder i økonomiredaksjonen, senere økonomiredaktør i Aftenposten.

 

 

 

 

 Tirsdag 5. februar, Fred G. BergersenFred G. Bergersen


Har noen sett PIN-koden min?

Bergesen er født i 1946 og debuterte skjønnlitterært på sin 61-års dag. Forfatteren har i mange år vært sosialsjef og høyskolelektor, samt arbeidet som organisasjonskonsulent i privat og offentlig virksomhet. Han har undervist ved en rekke læresteder og holdt utstrakt kurs- og foredragsvirksomhet. Vi følger han gjennom overraskende episoder, undring og vemod i en verden som endrer seg fortere enn han klarer selv. Skilsmisse, nye kvinner, nye brudd, ny teknologi, nye passord, nye sykdommer, nye politiske retninger, nye PIN-koder….. Det er ikke bare lett å gå inn i 60-årene……...

 

 

 

 

 

 Tirsdag 5. mars, Elisabeth Gråbøl-UndersrudElisabeth Gråbøl-Undersrud

 

Stamceller – muligheter og utfordringer

Elisabeth Gråbøl-Undersrud har doktorgrad i molekylærbiologi og er tidligere forsker og gruppeleder på Rikshospitalet innen stamcelleforskning. Hun er nå ansatt som seniorrådgiver i Bioteknologirådet.

Stamceller er kroppens superceller som kan utvikle seg til alle typer celler vi har i kroppen. Der er derfor store forhåpninger til at stamceller kan brukes til å erstatte ødelagt vev i sykdommer som hjerteinfarkt, diabetes, Parkinsons og Alzheimer nå sykdom. Det foregår mye forskning på feltet nå, og i dette foredraget skal hun fortelle oss hva stamceller er og hvor langt de er kommet innen medisinsk forskning.

 

 

 

Tirsdag 2. april, Peter Sundt


Peter Sundt

Plast – en alvorlig miljøtrussel eller fremtidens materiale?

  Peter Sundt er partner og styreleder i firmaet Mepex Consult AS som har nærmere 30 års erfaring innen avfallsreduksjon, ombruk, materialgjenvinning, energiutnyttelse og deponering.

Sundt er ekspert på plastforsøpling og har laget rapporter for norske miljømyndigheter som viser at mikroplast fra bildekk og fotballbaner bidrar betydelig til plastforsøpling. Han jobber for å redusere bruken av plastposer i Norge og øke graden av plastgjenvinning i Europa. Med sine mange hatter i bransjen «bekjempelse av plastforsøpling» vet Sundt bedre enn de fleste hvordan plast forsøpler, men mener likevel at plastmaterialet er viktig for fremtiden. Peter er styreleder i Handelens Miljøfond og generalsekretær i EPRO, den europeiske organisasjonen for returselskap for plastemballasje.
 

 

 

Tirsdag 7. mai, Jan Ove Ekeberg