Medlemsmøtene holdes i Skedsmo samfunnshus, normalt den første tirsdagen i måneden fra september til desember, og fra januar til mai.


 

MEDLEMSMØTER VÅREN 2020

Møtene arrangeres i Storsalen i Skedsmo Samfunnshus på nedennevnte datoer kl.12:00
med sosialt treff fra kl.11:00 hvor det er mulig å kjøpe kaffe og kaker/frukt.

 

Per Arne Totland


Tirsdag 7. januar

Konfliktområdet Svalbard gjennom 100 år

Per Arne Totland er en norsk forfatter og bedriftsrådgiver. Totland var nyhetsreporter og programleder i NRK Dagsnytt fra 1980 til 1985. Han var en periode informasjonsdirektør i IndustriBanken og deretter direktør for kommunikasjon og konsernutvikling i Dyno Industrier i seks år til 1993. Per Arne Totland er forfatter av boka «Kaldfront – konfliktområdet Svalbard gjennom 100 år» (2016), og har fulgt norsk svalbardpolitikk i en årrekke.

Svalbard er Norges utenrikspolitiske akilleshæl. Helt siden øygruppen ble en del av kongeriket Norge gjennom Svalbardtraktaten i 1920, har norskemyndigheter møtt utfordringer på 78gr.Nord.

Konfliktene med Sovjetunionen og senere Russland om Svalbard har vært mange og alvorlige. Svalbard er ikke bare Norges utpost i nord, men også sentrum i det nye Arktis.

  

Lars Weisæth

 
Tirsdag 4. februar

Terrortrusselen – hva gjør den med oss? Hvordan reagerer mennesket på å leve med et økende trusselbilde?

Lars Weisæth er professor og krise-psykiatriker med hovedarbeidsplass på UiO. Han arbeider innen militær-  og katastrofepsykiatri og psykotraumatologi.

Reaksjonene etter nasjonale katastrofer, som Alexander Kielland-ulykken og tsunamikatastrofen i 2004 samt FN-veteranenes psykiske helse har vært gjenstand for hans forskning. Etter 22. juli var han sentral som rådgiver for myndighetene. Weisæth har hatt en rekke oppdrag for WHO i krigs- og katastrofe områder. 

Truls Petersen

Tirsdag 3. mars

Det genredigerte mennesket

Truls Petersen jobber som seniorrådgiver i Bioteknologirådet sitt sekretariat og i Nordisk komite for bioetikk. Han er utdannet idehistoriker og er med i redaksjonen i
"Arr - idehistorisk tidsskrift".

En ny teknologi for å gjøre endringer i gener, CRISPR, har gitt nye muligheter for å klippe, lime og forandre DNA. Metoden er enklere, billigere og mer presis enn andre teknikker, og den kan brukes i alle organismer – i planter og dyr, men også i mennesker. Derfor har CRISPR også skapt mye debatt, og særlig knyttet til bruk på mennesker.

.

 


Pål Kristian Eriksen

 

Tirsdag 31. mars

Nye språk i Norge - en språkodyssé

(Koronaavlyses)

Eriksen har en doktorgrad i lingvistikk fra Universitetet i Oslo og jobber som minoritetsspråkrådgiver i Språkrådet. Han har ekspertise på språklig mangfold og forskjellene og likhetene mellom verdens språk. Forfatteren underviser også, og er en ivrig språkformidler gjennom blogging og andre medier.
Han ga i 2019 ut boka «Nye språk i Norge. En språkodyssé»
Omtale av boka:Et nytt og fasinerende språkmangfold blomstrer rett utenfor stuedøra vår. Visste du at tyrkisk spredte seg med et ridende nomadefolk som ikke bare snakket et velklingende språk, men også hadde en særegen kjærlighet for gjæret hoppemelk, at somalierne på 1960-tallet måtte velge mellom 18 ulike skriftspråk, og at det ikke nytter å lære seg arabisk uten åmestre et helt batteri av bisarre strupelyder?

   
  Tirsdag 5. mai

Terje Tvedt