Skedsmo samfunnshus

 Medlemsmøtene holdes i Skedsmo samfunnshus, normalt den første tirsdagen i måneden fra september til desember, og fra januar til mai. Møtene starter kl. 12.00 med sosialt treff fra kl. 11.00, med anledning til å kjøpe kaffe/kaker.

 

 


 

 

 

  Tirsdag 5. september

Tone Bye

«Velferdsteknologi – bo lengre hjemme»


Pensjonistforbundet har med bistand fra Helsedirektoratet i 2016 startet et arbeid med å gjennomføre et nasjonalt program i velferdsteknologi for eldre. Målet er økt kunnskap om velferdsteknologiens muligheter hos den eldre delen av befolkningen. Det har også som mål å forebygge ensomhet og øke den sosiale kontakten blant eldre.

Velferdsteknologi er en viktig forutsetning for å kunne bo i eget hjem lengst mulig.
Tone Bye er prosjektleder for dette arbeidet.

   Tirsdag 3. oktober


Roald Hansen"Kjeller sett med historiske øyne"

Kjeller har en interessant historie så vel innenfor fly og flyproduksjon som fra krigens dager. Kjeller er et av de få stedene som ble bombet av tre stormakter under krigen. Krigshistorien på Kjeller er på mange måter lite kjent og det dukker opp stadig nye saker. Roald Hansen er født og oppvokst på Kjeller og har vært Kultursjef i Skedsmo i over 20 år. Som pensjonist har han engasjert seg i Kjellers historie.


 

   Tirsdag 14. november


John Smits

 

 «Fra primstav til Yr  -  løst og fast om vær og klima. Og hvor er klimaet på vei?»


John Smits er oppvokst på Skedsmokorset og bor nå i Lørenskog. Foredraget blir en reise gjennom meteorologien, hvor vi stopper ved noen høydepunkter. Og så ser vi på hvordan klimaet har utviklet seg frem til nå, status i 2016/17 og hva som kan bli fremtidens klima. Her er det flere muligheter, avhengig av hvilke politiske beslutninger som blir tatt, og hvilke teknologiske nyvinninger som eventuelt dukker opp. De fleste av oss kjenner vel
Smits lette og ledige stil fra TV’n.


 

   Tirsdag 5. desember


Thor Gotaas


«500 nordmenn på ei søppelfylling i New York  -  Ørkenen Sur»


Thor Gotaas , "folklorist og forfatter" , tar oss tilbake til tiden mellom to verdenskriger, da arbeidsløse, norske sjøfolk, glemt av de fleste, samlet seg rundt søppelbålene i Ørkenen Sur.

Gotaas. har en imponerende forfatter-CV med ca. 30 bøker, med titler som "Mitt liv som middels god skiløper", "Femmila", "Taterne" og i 2010 : "Ørkenen Sur"

Og   -  Gotaas er en meget engasjerende og underholdende foredragsholder.