Skedsmo samfunnshus

 Medlemsmøtene holdes i Skedsmo samfunnshus, normalt den første tirsdagen i måneden fra september til desember, og fra januar til mai. Møtene starter kl. 12.00 med sosialt treff fra kl. 11.00, med anledning til å kjøpe kaffe/kaker.

 

 


 

 

 


Olav Aasmundrud

Tirsdag 9. januar
«Verd å vite om vin»

 Vin er alltid et tema for diskusjon enten man kan noe om vin eller rett og slett nyter den.Olav Aasmundrud fra Lier er sivilingeniør fra NTH og er utdannet diplomønolog fra Bordeaux.Han jobbet noen år i Vinmonopolet som leder for kontrollaboratoriet for vin og har siden holdt sin store interesse ved like.Aasmundrud vil ta for seg grunnleggende forhold for fremstilling, lagring og ikke minst drikking/nytelse av vin i dialog med tilhørerne.

Sverre Lodgaard
 Tirsdag 6. februar


«Konflikten mellom USA – Nord Korea, en fare for verdensfreden og oss alle?»

Sverre Lodgaard er utdannet statsviter som har hatt flere ledende stillinger innen statlige og ikke statlige organisasjoner både i Norge og i utlandet. Han var leder av Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) fra 1997 til 2007. Han har også hatt flere ledende verv i FN, Nobelkomiteen, Polyteknisk forening og Oslosenteret for fred og menneskerettigheter. Lodgaard har freds-, utenriks- og sikkerhetspolitikk som sitt spesialområde, men har også vært opptatt av U-landsproblematikk. I de siste årene har han skrevet artikler og deltatt i debatter om Midtøsten-spørsmål og atompolitikk - særlig relatert til Iran, Israel, USA og Nord- Korea.

 


 


Sigrid Hagerup Melhuus
 Tirsdag 6. mars 

 «Har vi råd i fremtiden - arbeid og bærekraftig velferdsstat»

Norsk økonomi står foran en stor omstilling. Oljeinntektene blir mindre, vi blir stadig flere eldre og flere må i jobb. Flere hevder at vi må kutte i velferden, at dagens velferdsstat ikke er bærekraftig. Stemmer det? Hvordan kan vi organisere samfunnet for å sikre delt velferd og like muligheter for alle framover?


 

 
Arne Skjeltorp
 Tirsdag 10. april«Nanoteknologi og nye medisinske anvendelser»

Nanoteknologi sies å være historiens raskest voksende teknologi som vil få betydning for alt rundt oss.  Det reklameres med alt fra nano-kosmetikk til nano-maling og nano-datamaskiner. Nanoteknologi foregår på veldig liten skala. En nanometer betyr en milliarddel av en meter. Bredden av et hårstrå er ca. femti tusen nanometer. Et viktig felt vil bli innen medisin. Et eksempel er bruk av magnetiske nanopartikler som kan feste seg til kreftceller for diagnose og behandling. For å «fange» disse små magnetisk partiklene med kreftcellene må en bruke kraftige magneter. Foreleseren har patent på en kraftig magnet, Giamag, som kan gjøre dette.Sverre Gunnar Haga
 Tirsdag 8. mai
(feiring av PUSKs 10-årsjubileum. Utvidet program og møtetid)

«Død og fordervelse i tre akter - operahistorien i kortversjon. Et kræsjkurs for deg som
ikke visste at du elsket opera.»

Bak denne bombastiske introduksjon står fagmann og operaelsker Sverre Gunnar Haga. Han er tidligere informasjonssjef i Den Norske Opera  og Ballett og har hatt flere programmer om opera i NRK.Vi får en lærerik innføring i et krevende emne fra en kunnskapsrik og underholdende foredragsholder - supplert med videoklipp av så vel "perler" som av mer kuriøse glimt fra operaens verden.