Medlemsmøtene holdes i Skedsmo samfunnshus, normalt den første tirsdagen i måneden fra september til desember, og fra januar til mai.


 

MEDLEMSMØTER

Møtene arrangeres i Storsalen i Skedsmo Samfunnshus på nedennevnte datoer kl.12:00
med sosialt treff fra kl.11:00 hvor det er mulig å kjøpe kaffe og kaker/frukt.

 

 


Nilas Johnsen

Tirsdag 3. september


Erdogan – Tyrkias nye sultan

 Nilas Johnsen (f. 1976) har jobbet som journalist for Aftenposten, Dagsavisen og VG siden 2000. Han var korrespondent i Storbritannia 2010-2012. Fra februar 2016 til desember 2018 hadde han base i Istanbul. Han har studiebakgrunn fra Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og London School of Economics.Som Tyrkias leder har Erdogan gjort mange trekk som forbauser og skremmer oss.
Johnsen vil gi oss en bakgrunn for lederens avgjørelser og politikk. Men som Johnsen selv sier: Erdogan er «en politiker så beregnende at han alltid ligger flere skritt foran oss som forsøker å forstå ham.»

 


Jens Olai Jenssen

 
Tirsdag 1. oktober


De Castbergske barnelover 

Johan Castberg (1862-1926) var sosialpolitisk entreprenør og nasjonal strateg for utvikling av velferdsstaten; mødre og barns rettigheter, arbeidervern, allmenn stemmerett, jord til husmenn, norsk selvstendighet og nasjonal kontroll over vann og land.
Han var Norges første sosialminister og samtidens mest kontroversielle politiker, elsket og forhatt. Bjørnstjerne Bjørnson var Castbergs mentor og Katti Anker Møller var hans viktigste politiske partner.

 


 Morten Brurberg

 
Tirsdag 5. november


 

Kunstig intelligens – hva skal vi med den?

Morten Brurberg er COO i Visma Consulting og har 30 års erfaring med den teknologiske utviklingen innen IT. Han har en teknologisk utdannelse fra Luftforsvaret og gjorde tjeneste som systemoperatør innen elektronisk krigføring under den kalde krigen frem til 1989.

Morten har igjennom sin karriere i IT- bransjen fulgt den teknologiske utviklingen fra 80 tallet og frem til dagens fokusering på Skyløsninger, Big data og Kunstig Intelligens. I presentasjonen går han igjennom hva Kunstig Intelligens er, praktiske eksempler hvordan denne teknologien treffer oss i hverdagen og hva vi kan forvent oss fremover.


Kristi Kinsarvik

 
Tirsdag 3. desember

Den unge Sigrid Undset

Kristi Kinsarvik har laget en forestilling om Den unge Sigrid Undset, og følger henne fra hun kom til verden i bestefars hus i Kalundborg som sine foreldres første barn, og fram til hennes første roman, Fru Marta Oulie kom ut i 1907.

Vi møter en aktiv og oppvakt ung jente, og en ung kvinne som må kjempe for seg selv, sin mor og sine to søstre etter at faren døde da hun var elleve år. Forestillingen inneholder tekster og dikt av Sigrid Undset som Kinsarvik har satt melodi til.

Akkompagnement: Øystein Johnsen
Kabareten er i samarbeid med Skedsmo Bibliotek