3. september. "Stamceller - naturens superceller"

Elisabeth Gråbøl-Undersrud, født 1972, er i dag seniorrådgiver i Bioteknologirådet, et frittstående, regjeringsoppnevnt råd, som er høringsinstans for norske myndigheter i spørsmål om moderne bio- og genteknologi, inkludert genmodifiserte organismer. Gråbøl-Undersrud tok doktorgrad i molekylærbiologi innen kreftforskning ved UiO. Hun arbeidet i mange år som forsker og gruppeleder ved Rikshospitalet innen stamcellebiologi, inkludert ett år som gjesteforeleser ved Harvard medical school i Boston.

1. oktober.  "Det nye Tyskland, Europas supermakt"

Sten Inge Jørgensen, født 1970, er utenriksjournalist i

Morgenbladet med Europa og Tyskland som spesialfelt. Han har markert seg som

en av Norges skarpeste kommentatorer på internasjonal politikk.

Tyskland fremstår igjen som Europas mektigste og viktigste land, 75 år etter annen

verdenskrig.

5. november. "Sol, døgnrytmer, årsrytmer og vinterdepresjoner"

Johan Moan, født 1944, er professor emeritus ved UiO og forsker ved Radiumhospitalet i 40 år. Han er den som vet mest om hvordan lyset påvirker oss mennesker, og det var han som oppdaget at solen er kroppens viktigste D-vitaminkilde. Lenge var professor Moan alene om å hevde at lys kan helbrede kreft. Han fikk ikke støtte til forskningen sin og møtte aktiv motstand. I dag kan utallige kreftpasienter verden over takke nettopp Moan for at de har sluppet unna hudkreften uten kirurgiske inngrep. Sammenhengen mellom sol- stråler og hudkreft står sentralt i Moans forskning. Fotodynamisk behandling ble etablert i Norge på bakgrunn av hans forskningsresultater. Moan har mottatt en rekke priser for sitt arbeid og anses som en av verdens ledende eksperter innen D-vitaminforskning.

3. desember.  "Måtehold i grådighetens tid"

Henrik Syse, født 1966, er filosof, forfatter og fordragsholder

og forsker. Han har en Master of Arts-grad i politisk filosofi fra Boston College og

en doktorgrad I etikk fra UiO. Han er seniorforsker i 50% stilling ved Institutt for

fredsforskning og professor i 20% stilling ved Bjørknes Høyskole. Faglig er Syse

særlig opptatt av moralfilosofi, herunder forholdet mellom naturretten, religiøse

perspektiver og menneskerettigheter. Han var medlem av Pressens faglige utvalg

fra 2002-2016, og han er medlem av Det norske akademi for språk og litteratur og

Den norske nobelkomitéen. Han har skrevet en rekke faglige bøker og artikler, og

han er en meget benyttet foredragsholder om etiske temaer.