8. januar 2018

"Nikolai Astrup. Vegen heim"  i Norkirken kl 11:00 - 12:30

 Renate Rivedal, født 1984, kommer fra Sunnfjord og har studert kunsthistorie ved UIB. Hun arbeider som formidler ved KODE Kunstmuseer og komponisthjem. Hun har vært prosjektleder for større formidlingsprosjekter, bl.a. for 33000 år med kunsthistorie for innsatte i Bergen fengsel. Ved siden av jobben ved KODE har Rivedal arbeidet som fagkonsulent ved Bergen Offentlige Bibliotek, og som formidler ved Bergen Assembly, Lepramuseet – Bymuseet i Bergen og ved Den Kulturelle Skolesekken.

Klikk for referat

5. februar 2018

"Hvor går Tyrkia?"     Norkirken kl 11:00 - 12:30

Joakim Parslow, født 1980, er førsteamanuensis i Midtøstenstudier ved UIO. Hans spesialområde er Tyrkias moderne historie med særlig fokus på rettspolitikk og idehistorie. Han er cand.mag i statsvitenskap, har master i tyrkisk, PhD i Midtøstenstudier fra The University of Washington. Han har også studert tyrkisk språk og historie ved Bosporus-universitetet i Istanbul og arabisk ved sommerskolen til Harvard og på CASA-programmet ved AUC i Kairo. Vinner av Babylon-prisen 2012 for artikkelen ”Politikk og kriminalitet i det nye Tyrkia”.  

Les referat

5. mars 2018

"Voldelige ideologier og utfordringer for demokratiet"           Norkirken kl 11:00 - 12:30

 

Claudia Lenz, født 1968, er utdannet filosof og statsviter med doktorgrad fra Universitetet i Hamburg. Hun arbeider som førsteamanuensis i samfunnsfag på Det teologiske Menighetsfakultet. Hun er også tilknyttet Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter som seniorforsker. Hun er faglig koordinator for prosjektet ”Demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger” (Dembra). Aktuell artikkel: ”Hvis de hadde oppført seg som vanlige nordmenn, hadde alt vært greit, tror jeg - Nordmenns syn på årsaken til negative holdninger til jøder og muslimer”. 

Les referatet: Claudia Lenz. Voldelige ideologier

9. april 2018                Norkirken kl 11:00 - 12:30

"Aldringsprosessen i et helhetsperspektiv"

Leif Jan Bjørnson, født 1939, har 40 års sykehuspraksis bak seg. Han er spesialist i indremedisin, nyresykdommer og geriatri. Han har en doktorgrad innenfor feltet trombose (blodpropp) og dialyse (kunstig nyrebehandling). De seneste 20 årene av sin karriere har han viet en aktiv og dynamisk eldreomsorg. Han har også forsket på dette feltet så vel nasjonalt som internasjonalt. Han er en meget benyttet foreleser i ulike akademiske fora.

NB! Årsmøte etter foredraget

7. mai 2018   kl 11:00 i Norkirken

"Montro hvorfor vi ei lenger leser Wildenvey?"

Vigdis Hjorth, født 1959, er cand.mag. med fagene idéhistorie, statsvitenskap og litteraturvitenskap. Hun er en meget produktiv forfatter med 28 bøker siden 1983, flere oversatt til en rekke språk. Hun ble tildelt Gyldendalprisen i 2011 for sitt samlede forfatterskap, Kritikerprisen i 2012, Amalie Skram-prisen og Brages Hederspris i 2014, Aschehougprisen i 2015 og Bokhandlerprisen i 2016. Hennes seneste bok, Arv og Miljø, ble en kritikerfavoritt og en stor salgssuksess. Boken ble også nominert til Nordisk Råds Litteraturpris