Onsdag 28.august:
Helge Simonnes,
"God bless America - fake news"
"God bless America - fake news" banet veien for Donald Trump til Det hvite hus. Helge Simonnes, tidligere sjefsredaktør i Vårt Land, gir i dette foredraget innsikt i hvor farlig det er når religiøse argumenter benyttes i politisk argumentasjon og propaganda. Ikke bare i land som USA, Russland og Tyrkia, men også i Norge har vi sett slike tendenser.

 

Onsdag 25.september:
Toril Brekke,
"Mitt forfatterskap"
Toril Brekke er forfatter og har skrevet bøker i ulike genre, romancer, noveller, barnebøker, saksprosa og drama. Hun er trolig best kjent for sine historiske romaner, boken "Granitt" om steinhoggermiljøet rundt Iddefjorden og bøkene om utvandringen til Amerika. Hun har også  skrevet "En blå kjole for herr Hitler" der hun på originalt vis spiller krigen inn i en roman. Hun vil fortelle om sitt forfatterskap

 

Onsdag 30.oktober:
Audun Aas,"Smertemysteriet"
Audun Aas er anestesilege og har siden 1998 arbeidet som overlege ved Halden Sykehus og Sykehuset Østfold. Smertebehandling har utgjort tyngdepunktet i hans medisinske virke. Høsten 2018 ga han ut "Smerteboken - fra vondt til bedre". Boken oppsummerer moderne kunnskap om smerte som fenomen og ulike smertetilstander. Smerteopplevelsen er bade vår fiende og venn. Aas vil gi oss en innføring i "Smertemysteriet".

Onsdag 27.november:
Tom Brenne,
"Norske julehefter"
Tom Brenne har skrevet boken "Norske julehefter". Den handler om de litterære juleheftene som har vært en del av norsk julefeiring gjennom nesten 130 år. For norske forfattere og bildekunstnere var juleheftene en viktig arena for å få formidlet og presentert sine verk. Brekkes foredrag handler om denne juletradisjonen.

 

 Alle møtene arrangeres i Pinsekirken Salens lokaler kl 12:00