Program høsten 2018

 

 

 

  

Onsdag 29. august:

Anders Solheim,

 

« Antidopingarbeidets utfordringer internasjonalt,

idrettsfenomen og lokalt ungdomsarbeid”

Haldenseren Anders Solheim er daglig leder i Antidoping Norge og har et sterkt engasjement

i kampen mot doping. Både å erverve og bruke dopingmidler har vært forbudt etter norsk lov siden

2013. Solheim vil sette oss inn i antidopingarbeidets utfordringer både internasjonalt, innen idretten

og i lokalt ungdomsarbeid.

 

 

 

   

                Onsdag 26. September:

    Trond Henriksen,

 

      «Ingen mur er for høy»

 Trond Henriksen var avhengig av rus i 30 år og har sittet 13 år i fengsel. På en VG forside ble han presentert under tittelen

  «Norges farligste mann». Men han klarte å snu livet sitt og er nå en ressurs som miljøarbeider

 for   Kirkens Bymisjon. Han har beskrevet sitt liv i den kritikerroste selvbiografien «Ingen murer er for høye»

 

 

 

 

 Onsdag 31. oktober

Knut Nærum,

 

"Barmhjertighet"

Knut Nærum er oppvokst i Halden. Han er kjent som forfatter, tegneserietegner og TV-underholder,

ikke minst gjennom mange år som en av profilene i underholdningsprogrammet «Nytt på nytt».

Hans foredrag vil handle om hans forfatterskap med hovedvekt på hans siste bok «Barmhjertighet».

 

 

              

   Onsdag 28. November

Svein Syversen,

 

               «Fjella i Østfold»                                     

           Svein Syversen tar oss med inn i Ankerfjella, Ertemarka, Prestebakkefjella og alt    

            han omtaler i bind 3 av sin trilogi om «Fjella i Østfold». Bind 3 er et praktverk som   

            inneholder over 1000 illustrasjoner, og foredraget vil by på mange flotte bilder.

 

 

Alle møtene er i Pinsemenigheten Salens lokaler kl. 12.00

       

                   Det blir arrangert tur til Gøteborgs Opera 27.oktober 2018 , se under konserter/teater.