Program høsten 2017

 

 

Onsdag 27.september:

 Per Egil Hegge

Om Vladimir og Donald – perlevenner –eller?”

Per Egil Hegge har vært redaktør i Aftenposten og A-magasinet, korrespondent i Washington D.C., London og Moskva. Han har skrevet bøker om sovjetisk og amerikansk politikk og har sin faste språkspalte i Aftenposten.

Han er i det hele tatt en velkjent mann for alle.

Vi ser fram til å få ham til Eldreakademiet

og høre hans foredrag om to sentrale personer!

 

 Onsdag 25. oktober:

Jan Gossner

”Er reformasjonen verdt å feire?”

Da Martin Luther den 31. oktober 1517 slo opp sine teser om avlatshandelen og inviterte til akademisk disputas, utløste han et skred av begivenheter som i løpet av få år dramatisk forvandlet det religiøse og politiske landskapet i Europa.

Mange vil huske Gossner som tidligere prest i Halden. Hans merittliste er lang.

Han kan se tilbake på oppgaver som studentprest, pastor, rektor og forkynner.

 Nå er han en aktiv pensjonist.

Vi ser fram til hans foredrag over et emne som i år er 500 år.

 

Onsdag 29. november:

Arild E. Syvertsen

 ” Sjøfart i Halden”

Arild Einar Syvertsen er fra Halden og er tidligere sjømann. Han seilte som førstestyrmann/kaptein på norske skip i Gulfen.

 Siden 1991 har han jobbet som statslos i Kystverket.

Han har skrevet "Glimt fra Fredrikshalds sjøfartshistorie" (2007) , "Skipshistorier fra de syv hav" (2011) og “ Norske sjøfolk i krig og terror”.

I dagens foredrag vil Syvertsen belyse Haldens sjøfarts- og havnehistorie fra 1700-tallet til i dag.

 

Alle møtene er i Pinsemenigheten Salens lokaler kl. 12.00

       

                   Det blir arrangert tur til Operaen i Gøteborg 28. oktober, se under Konsert/Teater