Onsdag 30.januar 2019

 

Magne Aasbrenn: "Østfolddialekta, betre enn sitt rykte".
Fredrikstadmannen Magne Aasbrenn er lektor, forfattar, forleggjar og sidan 2016 leiar i Noregs Mållag. Han brenn for bruken av dialekt og har arbeidd mykje for å synleggjera og heva statusen til Østfolddialekta. I foredraget "Østfolddialekta, betre enn sitt rykte" vil han gje døme på at dialekta har ein fin grammatisk struktur og eit mangfald av uttrykksmåtar. Det dialekta manglar er rollemodellar som brukar ho i det offentlege rom.

Onsdag 27.februar 2019 
Konsert og Årsmøte.
Vi får besøk av Svein Bjørnebys kvartett og solist som vil holde konsert for oss og underholde oss med kjente og kjære "evergreens".
Etter konserten blir det årsmøte med årsberetning, økonomioversikt og valg. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 5.februar 2019.
 
Onsdag 27.mars 2019
Øivind B. Nustad: "Snøen som falt i fjor".

Øivind Brodtkorb Nustad vokste opp i Horten og har skrevet bok om hvordan det var å vokse opp på 50- og 60-tallet. Vi får innblikk i dette gjennom film/bilder, ord og musikk. Det er et varmt gjensyn med en tid da mange av oss vokste opp.
 
Onsdag 24.april 2019
Sten Inge Jørgensen: "Vi som elsker Europa".

Jørgensen har vært i Eldreakademiet tidligere og snakket om Tyskland. Han er utenriksjournalist i Morgenbladet med Europa og Tyskland som spesialfelt. Han har skrevet en rekke bøker om internasjonale forhold. Han har også fått den norsk-tyske Willy Brandt prisen. Han skal snakke om sin nyeste bok "Vi som elsker Europa". 
 

 Alle møtene er i Pinsemenigheten Salens lokaler kl. 12.00