Onsdag 31.januar:

     Magne Rannestad ,

”1718-2018  –  300 år siden Karl den XII falt”

Vi går inn i jubileumsåret ”300 år siden Karl den 12. falt”, og

vår mann på Fredriksten festning, Magne Rannestad, vil ta oss med på et historisk tilbakeblikk. Rannestad har vært 30 år som offiser i Hæren og var ved Forsvarets forvaltningsskole på Fredriksten inntil nedleggelsen i 2004. Han har siden arbeidet for Fredriksten festning med utvikling og tilrettelegging for all aktivitet. Han er levende interessert i historie og vet mer om Fredriksen festning før og nå enn de fleste andre.

 Onsdag 28. februar:

Eirik Haug Stømner og Eirik J. Grøtvedt

Vi får besøk av Eirik Haug Stømner, piano, og Eirik Grøtvedt, sanger,
som vil underholde oss med stykker av Grieg, Sibelius, Bizet og Ravel.

Eirik Grøtvedt går første året på diplomstudiet ved Norges Musikkhøgskole med Randi Stene og Mona Julsrud som lærere.

Eirik Haug Stømner går andre året på diplomstudiet ved Norges Musikkhøgskole med Einar Henning Smebye og Marianna Shirinyan som lærere.

Etter konserten blir det ÅRSMØTE med årsberetning, økonomioversikt og valg.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 20.01.18

  Onsdag 21. mars:

Bjørn Andersen,

”Bokhandler, forlegger og forfatter”

Bjørn Andersen er en kjent person for de aller fleste i vår by. Han vil ta oss med på et streiftog bakover i vår felles historie, et streiftog i lokalmiljøets hverdagsliv. Han vil servere historier som er holdt levende gjennom muntlig overlevering fra den ene til den andre. Dette stoffet har han samlet i bokform, men i dag vil vi få hans egne ord gjengitt.

Onsdag 25. april:

Sidsel Marie Nilsen,

”Bjørnson og Ibsen – en livslang storm”

Sidsel Marie Nilsen har bakgrunn som skuespiller og teaterhistoriker.

Hun har i en årrekke reist rundt med teaterhistoriske foredrag, og i dag vil hun

kåsere for oss om det stormende vennskap og det stormende uvennskap mellom Bjørnson og Ibsen gjennom et langt liv.

 

 

Alle møtene er i Pinsemenigheten Salens lokaler kl. 12.00

       

Det blir arrangert tur til Det Norske Teatret 10. april, se under Teater/Konsert

 

Vi minner om Eldreakademiets hjemmeside:   www.eldreakademiet.halden.u3a.no

      

          .