Medlemsmøter Senioruniversitetet i Lillestrøm

Medlemsmøtene holdes i Lillestrøm Kultursenter, normalt den andre tirsdagen i måneden fra september til desember, og fra januar til mai.
Medlemmer av PUSK, Lørenskog PU og Øvre Romerike PU har samme gratis adgang til møtene som medlemmer av SUL. Ikke-medlemmer har adgang med forbehold om at medlemmer har prioritet hvis det unntaksvis skulle oppstå plassproblemer.
De som parkerer på plasser med parkometer oppfordres til å passe på at parkeringstiden ikke utløper for tidlig. Parkeringstiden bør derfor ikke utløpe før etter kl. 14. Hvis du betaler med kort i automaten kan du velge trygg tilbaketid. Setter du kortet i automaten når du er tilbake betaler du bare for den tiden du har vært parkert.
For å se tidligere programmer KLIKK HER.

Medlemsmøtene starter kl 1200. Det er kaffetreff fra kl. 11.00 og servering på kafeen Scene 5 etter møtet. Salen åpner kl. 11.40 for medlemmer. Ikke-medlemmer betaler kr 100 (adgang fra kl 11.45). På møtene er det kulturelt innslag og foredrag med etterfølgende spørsmålsrunde.

19. september 2017

Lars Otto Ullereng, "Fra nedlagt kino til blomstrende kulturtilbud".

Lars Otto Ullereng er daglig leder ved Lillestrøm kultursenter og har på kort varsel endret møtedagboken for å kunne holde foredrag for Senioruniversitetet i Lillestrøm i Jørn Holmes sykefravær.


10. oktober 2017

Kjell Aasum, "Postkort fra Romerike"

Journalist og forfatter Kjell Aasum (født 1955) er en ivrig samler. Ikke minst er han interessert i gamle fotografier og postkort, og aller helst med motiver fra Romerike. I 2003 utga han boka "Hilsen fra Romerike", en bok som inneholder 390 postkort fra vårt distrikt, de fleste utgitt i første halvdel av 1900-tallet. 

 - Jeg begynte å samle postkort på midten av 1970-tallet. Til å begynne med var interessen begrenset til hjemstedet Årnes, men etter hvert utvidet jeg til stadig nye områder, med tanke på å benytte materialet i mitt arbeid i Romerikes Blad og til å få utgitt en bok. 

 Spalten "Det var en gang", som Kjell Aasum redigerer, har vært et ukentlig innslag i Romerikes Blad helt siden november 1990. De bygdene på Romerike som han har gitt mest oppmerksomhet er Skedsmo, med Lillestrøm og Strømmen spesielt, og Eidsvoll. I tillegg mye også fra Ullensaker med Gardermoen, hvor mange unge menn fra hele landet gjorde militærtjeneste og sendte hilsener hjem.

 Han har utgitt flere bøker med lokal tilknytning, bl.a. "Fra Kaka til Carew", Romeriksfotballens historie gjennom 100 år og Hvam videregående skoles jubileumsbok til 100-årsjubileet.


24. oktober 2017

Statsmeteorolog John Smits, «Klimaforandringer i vår tid og hvilke konsekvenser det har og kan få for Norge»

Ekstremværvarsler om vind, flomfare, rasfare og tørke i Norge, og store skader etter enorme orkaner mange steder i verden – hva skjer og hvorfor? Som aktuelt tema vil Statsmeteorolog John Smits sette fokus på klimaforandringer, naturlige og menneskeskapte, hvordan klimaet har endret seg frem til nå, status globalt og for Norge i 2016/17, og hvordan det ser ut til å utvikle seg videre. Han vil også komme inn på eksempler på virkninger og konsekvenser.

John Smits er ansatt på Meteorologisk institutt, Værvarslingsavdelingen i Oslo, og har siden 2000 vært en populær værmelder på NRK. Han er oppvokst på Skedsmokorset, der han som gutt tidlig begynte med værobservasjoner som han sirlig førte inn i egne protokoller. Jon Smits er nå bosatt i Lørenskog, og kommenterer gjerne det lokale været når han presenterer værvarselet for Øst-Norge i radio og fjernsyn.


14. november 2017

Arne Jørgen Olafsen, "Endringer i politiet - hva betyr endringene for meg?"

Kriminaliteten i Norge går ned, men kriminalitetsbildet endrer seg. Norsk politi vil i løpet av de neste årene gjennomgå tidenes endring. Hvorfor må politiet endres? Hva kan publikum forvente av politiet i tiden som kommer? Får vi et bedre politi, eller får vi et politi som sentraliseres og flytter seg lengre unna publikum?

Arne Jørgen Olafsen er Øst, og Romerikes, nye visepolitimester. Han er politiutdannet fra Politihøgskolen, og har tidligere blant annet vært politimester i Follo, hvor han gjennomførte en storstilt omorganisering av politidistriktet, både strukturelt og organisatorisk med fokus på ledelse. 1.1 2017 ble han ansatt som visepolitimester i Øst politidistrikt med kontor i Ski.

 
28. november 2017

Ambassaderåd Sirpa Nyberg, "Finland 100 år"

Finland ble selvstendig stat den 6. desember 2017, - på det finske folkets eget initiativ og etter lang tids arbeid. Når Finland feirer sitt 100-års jubileum er landet opptatt av å se bakover i tid, ha perspektiv på fremtiden, og å verne om Finlands styrke i dag med fokus på likhet og demokrati.

Det offisielle Finland har satt opp et omfattende program for feiringen. Alle innbyggerne i landet inviteres til å delta i markeringen. Gjennom et stort antall arrangementer i løpet av hele 2017 er målet å gi anledning til å forstå fortiden, oppleve jubileumsåret sammen og gi en retning for Finlands fremtidige utvikling.

Ambassaderåd Sirpa Nyberg fra Finlands ambassade i Oslo vil i foredraget fokusere på hva som skjer i Finland nå og i fremtiden.

 
12. desember 2017

Bjørn Birch, "Teater og teaterliv"

Birch er skuespiller og styreleder i Kunstnerforeningen. Han vil gi oss ett tilbakeblikk på teater og teaterlivet i Norge. 

Historien begynner tilbake i antikken, deretter til Norge, til tiden da Det Dramatiske Sælskab var for overklassen som f eks Eidsvollsmennene.

Så går historien via Kristiania Teater på Bankplassen i Oslo, om kunstnerne som satt på Engebret Café, Ibsen som spyttet snus og Munch som ble kastet ut av hovmesteren, via Centralteatret der det spøker, til Nationaltheatret og avslutter med et revyblikk på Rolf Just Nilsen. Han forteller om en rekke store scenekunstnere som Wenche Foss, Per Aabel, Aase Bye, Lalla Karlsen og Leif Juster med mange flere, som han også viser klipp fra.

Om tiden tillater det vil vi også få høre André Bjerkes dikt: ”Gjør kunsten nytte?”