Dagen etter kommune- og fylkestingsvalget fikk FSU-medlemmene en helt fersk valganalyse av tidligere politisk kommentator i NRK og Aftenposten og nåværende styremedlem i FSU, Håvard Narum.

Han karakteriserte valget som et av de mest dramatiske vår generasjon har vært med på. Begrunnelsen var først og fremst at både Arbeiderpartiet og alle regjeringspartiene ble svekket.

Velgerne var denne gang mest opptatt av konfliktene mellom miljø og bompenger og sentrum og mellom sentrum og periferi. Dette førte til at Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Folkeaksjonen Nei til Bompenger ble valgets vinnere.

Klassiske lokalpolitiske saker som helse, eldreomsorg, skoler og barnehager nådde ikke opp på dagsordenen. Dette rammet både Arbeiderpartiet og Høyre, mente Narum.

 Norges ukronede jazzdronning, sangerinnen Karin Krog, og hennes livs- og musikkpartner, John Surman, sørget for en svært vellykket avslutning av FSUs første halvår på utescenen ved Fornebupiloten 11/6.

Norsk – ett av verdens vanskeligste, mest nyanserte og presise språk

 

Nok et vellykket medlemsmøte ble avholdt 14. mai.

Cato Guhrholt fortalte om Fornebu flyplass 9. april 1940 

Rørende og humoristisk med Iben Sandemose

FSU har møter hver annen tirsdag i måneden kl.11,

dvs 12. feruar, 12 mars, 9. april, 14. mai og 11. juni.

Detaljert program som kan printes ut finner du her som pdf-fil.

 

 

Henrik Syse

Verdier i en brytningstid.

Tirsdag 12. februar 2019 kl. 11 Nytt lokale på Fornebu S, vis a vis Kaffebrenneriet i 1. etasje.

Vi lever i en tid da både vitenskap, kultur, politikk og vår atferd er i rask forandring. Hvordan kan og bør vi tenke om våre grunnleggende verdier i en slik endringens tid. Hvordan kan mennesker møtes på tvers av gamle og nye skillelinjer til en meningsfull dialog?

Fornebu Senioruniversitet fikk en knallstart på vårt første foredragsmøte, med redaktør Harald Stanghelle 15. januar. Over 200 personer møtte opp på biblioteket på Fornebu S for å høre Stanghelle snakke om "Den politiske situasjon".