Medlemskap i Vestnes seniorakademi er åpent for alle som betaler medlemskontingent. Årlig medlemskontingent fastsettes av årsmøtet.

Kontingenten for 2017/2018 er fastsatt av årsmøtet 05.10.2016 til kr.300,-. Medlemskap oppnås ved å betale kontingenten til Vestnes seniorakademi, konto 3910 53 40587. Kontingentinnbetaling må merkes med navn, telefonnummer og e-postadresse (for de som har slik adresse). Tegning av medlemskap og betaling av medlemskapet kan også skje på møtene.

 

 

Om tegning av medlemskap se denne siden avsnittet over.