• Senioruniversitetet i Trondheim er en ideell, partipolitisk uavhengig organisasjon, organisert som en forening uavhengig av andre institusjoner.
  • Det stilles ingen krav til utdannelse eller erfaring. Alle er velkommen som medlem. Det er heller ikke satt noen nedre eller øvre aldersgrense for å bli medlem. Ikke-medlemmer har også adgang til møtene.


Ta kontakt med styreleder Tove Melhuus
på tlf 73521427/92062955 eller på e-post: