Hvordan bli medlem i PUSK?
Det er flere måter å bli medlem i PUSK på:
1. Du kan ta kontakt med et av styremedlemmene (helst kasserer) i PUSK via mail eller telefon. Opplysninger om styret i PUSK finner du i tabellen nedenfor. Du kan også laste ned Innmeldingsskjema og følge anvisningene her.
2. Du kan komme på et av våre medlemsmøter. Der har PUSK en enkel informasjonsskranke hvor du får opplysninger om programmer, aktivitetsgrupper, kultur- og reisetilbud osv. Her kan du også bli medlem ved å fylle ut Innmeldingsskjemaet og betale medlemskontingenten som er kr. 200 pr. år. De som melder seg inn etter 1. juni, betaler kr.100 for resten av året. Ektepar/samboerpar fyller ut hver sitt skjema. Styret i PUSK ønsker deg hjertelig velkommen som medlem!
Vi minner om at som medlem får du tilgang til alle våre ulike tilbud, og du vil motta nødvendig informasjon om dette via vanlig post eller e-post.  Husk også at et medlemskap i PUSK gir gratis adgang til møtene i SUL www.sul.u3a.no  (Senior Universitetet i Lillestrøm), LPU www.lpu.no   (Lørenskog Pensjonistuniversitet) og Øvre Romerike Pensjonistuniversitet www.pu-jessheim.noStyret 2018
(e-post kommer opp ved å klikke på navnet)

Leder Jon Egil Foss 900 26 641
Nestleder Trygve Wasa 948 84 648
Kasserer Sissel Strand 977 34 394
Sekretær Arne Besseberg 920 44 441
Aktivitetsleder Bjørn Walter Lund 926 27 569
Varamedlem Lillian Harvang 918 34 699
Varamedlem Marit Øraker Strømsøe 938 19 647

 

 


Kultur- og reisekomiteen 2018
(e-post kommer opp ved å klikke på navnet)

Teater-/konsertkontakt Reidun Skåring 992 12 234
Teater-/konsertkontakt Anne Frey 924 42 886
Tur-/reisekontakt Barbro R. Skjefstad 909 13 211
Regnskap (tur-/reisekontakt) Anvor Sundlie 400 47 889