Søknader om medlemsskap strømmer på.  Etter vedtektene kan alle over 60 år og pensjonister av alle aldre bli medlem.

 

Inntil vi har skaffet oss større lokaler må vi sette en midlertidig strek for medlemssskap. Fornebu S og Bærum kommune har blitt enige om at et nytt lokale skal innredes for Fornebu-piloten like ved Maya restaurant og Meny. Lokalet er ennå ikke ferdig innredet.

Allikevel ber vi deg sende inn påmelding så vi kan sette deg på venteliste. Ikke betal kontingent før du har hørt fra oss.

I mars 2019 fikk de førti første på ventelisten tilbud om medlemskap, og i april fikk ytterligere 20 tilbud. Per oktober 2019 har vi 175 medlemmer, og litt over 100 på venteliste.

Vi regner med at det ikke er lenge til vi kan ta inn flere medlemmer. 

 

 

Hvordan du kan søke om medlemskap finner du her: (feltene med stjerne må fylles ut)

 

Din e-postadresse (vær nøye med å skrive den inn riktig).* 
Subject 
Etternavn, Fornavn. * 
Fødselsår* 
Postadresse * 
Mobiltelefon 
Kan du tenke deg å delta aktivt i arbeidet rundt foredragene?Hvis du deltar vil du få interessante oppgaver, et verdifullt kontaktnett, og tilfredstillelsen av å yte en innsats. (Kryss av til høyre). * 
  Nei  
  Ja  
Eventuelle andre meldinger 
    

Når du trykker på "Send", settes du tilbake til vår hovedside. Du mottar en kopi av din søknad. Etter hvert vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt, men det kan ta noen dager.