E-post kan sendes til Frogn U3A ved å klikke på 

 

Årskontingent for 2018 er kr 400, og kan betales til konto 5118.20.11383 (vennligst send melding til styret når du betaler)

 

Styret

Thor Stein Mogen, leder              

                908 26 069

Eva Bratlie, nestleder

          451 02 874

Solveig Holm-Johnsen

      901 995 14

Anne Lisbeth Simonsen                       

        468 79 909

Geir Misund, kasserer

                  922 95 350

Ing-Britt Loennecken                           

                936 90 368/64 90 91 04