ORGANISASJONEN i Nordmøre Senioruniversitet pr. mai 2017.

 

En presentasjon av alle aktive frivillige som er med på å drifte

Nordmøre Senioruniversitet    se her

 

 

HISTORIEN til NORDMØRE SENIORUNIVERSITET

Vinteren 2010 gikk pensjonert overlege ved Kristiansund sykehus, Steinar Berge med ønske om å få etablert et u3a senioruniversitet i Kristiansund. For å få det til, trengte han interesserte medarbeidere og det fikk han.

17. mars 2010 ble det første møte i interimsstyret avholdt med Steinar Berge, Stein Stokstad, Rolf Sverre Fostervold, Per Staff, Bernt Gulla og Liv Oddstøl.

Interimsstyret konstituerte seg med Steinar Berge, formann og Per Staff, sekretær. Vedtekter ble vedtatt og Nordmøre Senioruniversitet ble stiftet og Stiftelses-dokument sendt til Brønnøysundregistrene.

Det ble vedtatt at foredragene må holdes på et høyt nivå med kjente foredrags-holdere og med en times sosialt samvær med kaffe og kaker i forkant av foredraget.

Selskapet fikk i august SpareBank 1 Nordvest som hovedsponsor og i september en avtale med Kristiansund Forum om leie av Caroline kino til foredragene.

29. september 2010 ble det avholdt årsmøte. Vedtektene ble godkjent og valg av styret ble gjennomført. Til styret ble valgt medlemmer i interimsstyret, samt Aage Dyrseth. Marie Louise Dybvik ble valgt som varamedlem. Bernt Gulla ønsket ikke å delta i styret. Per Staff ble styreformann.

I løpet av våren 2011 presenterte Nordmøre Senioruniversitet sin egen hjemmeside og etablerte en gruppe som tilbyr medlemmene kurs av forskjellig slag samt en gruppe som legger opp turer i inn – og utland.

Samme våren fikk selskapet egen logo som symboliserer furu på Nordmøre som har langsom og tett vekst og har derfor en stor kjerneved som tåler en støyt.

I 2015 ble det etablert en gruppe som viser seks gamle klassiske filmer i året, tre om høsten og tre i vintermånedene. Selskapet har lisensavtale med Norwegian Film AS for fremvisning av filmer for medlemmer.

Oppdatert mars 2017.

 

Nordmøre SU valgte nordmørsfurua som motiv når det skulle lages en logo.  Nordmørsfuru ?