Hvordan bli medlem av SUL?

Senioruniversitetets medlemstall har øket sterkt i den senere tid. Ved årskiftet 2016/2017 var medlemstallet kommet opp i 1256.

Personer over 55 år kan bli medlem av SUL. Man kan melde seg inn som enkeltperson eller som par. Medlemskapet koster kr 200 pr. år for enkeltpersoner og kr 400 pr. år for par. Medlemskap i SUL gir gratis adgang til medlemsmøtene i Senioruniversitetet i Lillestrøm, og også til medlemsmøtene i Skedsmo-, Lørenskog-, og Øvre Romerike pensjonistuniversiteter.

Søknad om medlemskap sendes til SULs sekretær ved å velge meny "Kontakt SUL" til venstre. Alternativt kan e-post sendes til .