Senioruniversitetet i Lillestrøms program for våren 2019 er klart. I folderen vår finner dere informasjon fra styret og alle komiteene. Kunst og kulturkomiteen har en liste over sine tilbud som kommer til våren. Reisekomiteens reise til Montenegro er også nevnt i tillegg til Historie, samfunn og vitenskapskomiteens seminarliste om Latin-Amerika og Brexit. Alle SULs øvrige medlemsmøter til våren er også beskrevet. Trykk her for å få opp folderen som et pdf-dokument som dere evt. kan skrive ut.