Kunst- og kulturkomiteen ønsker velkommen til Nyttårskonsert med Romerike symfoniorkester.14.januar kl 18.00 på Lillestrøm Kultursenter.

Vi har 25 gode billetter, og prisen er 240,00 kr pr billett.
Påmelding og innbetaling til Marit Kvien tlf 91 74 16 35,  eller på SULs medlemsmøter.
Frist for påmelding/betaling er 25.november.
Betaling til konto.nr. 1286 45 42733.
Husk at du må skrive hva innbetalingen gjelder og hvem som har betalt.

Kunst- og kulturkomiteens program for første halvår 2018 er klart og kan leses ved å klikke på menypunkt "Kunst- og kultur" til venstre.