Foredrag våren 2019:

 

   6. februar 2019

Guri Aasen: "Fiskarkona og døtrene hennar. Eit hundreårig kvinneminnealbum"

Guri Aasen driv forteljarverksemda Vestafor Måne.

 

  6. mars 2019

Solgunn Knardal: "Vi i musikken" - Korleis kan vi nytte musikkminna som brubyggjar i kontakt og relasjon mellom menneske, også når minna og språket vert ei utfordring?

Solgunn Knardal er musikkterapeut ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus 

 

  3. april 2019 

 Roger Jensen: "Pilegrimsvandring og det moderne mennesket"

 Roger Jensen er dagleg leiar av Nasjonalt Pilegrimssenter Oslo

------------ 

 

Foredraga varer 1-1 1/2 time, og er gratis for medlemmar. Andre interesserte kr. 100 pr. møte. 

Møtestad: Myra kulturbygg, Vestnes.

Tidspunkt: Foredraga startar kl. 13:00. Dørene opnar kl. 12:00 for kaffe og enkel servering (inkludert i prisen).

 

Referat frå tidligare foredrag finn du på referat sida. 

 

Heile møteprogrammet for driftsåret 2018-19 (6 foredrag) kan du sjå her!