Obs! Årsmøte i Vestnes seniorakademi holdes 4.09.2019 etter foredraget. Saker som medlemmer ønsker skal tas opp på årsmøtet, må være styret i hende innen 7.08. Bruk epost-adressen  eller send brev til styreleder, adr. Myrateigen 31, 6390 Vestnes.

 

Sommerhilsen fra styreleder 

 

Karin Pedersen 

Fjerde  driftsår for Vestnes Seniorakademi er tilbakelagt! Det har vært et spennende år med varierte og interessante foredrag og foredragsholdere. Per i dag er vi 118 medlemmer. Frammøte på foredragene har vært veldig bra, i gjennomsnitt har ca. 70 personer møtt opp hver gang. Det er vi svært godt fornøyd med. Vi vil takke alle medlemmer, hjelpere og alle andre som har bidratt til at Vestnes Seniorakademi er blitt en organisasjon som har sin naturlige plass i organisasjonslivet her i Vestnes. 

Med ønske om en riktig god sommer til alle!

På vegne av Vestnes Seniorakademi, 6. mai 2019

Karin Pedersen, styreleder

 

 Møteprogrammet for høsten 2019 kan du se HER

------------ 

 

Foredragene varer 1-1 1/2 time, og er gratis for medlemmer. Andre interesserte kr. 100 pr. møte. 

Møtested: Myra kulturbygg, Vestnes.

Tidspunkt: Foredragene starter kl. 13:00. Dørene åpner kl. 12:00 for kaffe og enkel servering (inkludert i prisen).

 

Referat fra tidligere foredrag finner du på referat siden.