Møte i Seniorakademiet Ekeberg/Bekkelaget mandag 10. september 2018 kl 12.30

 

Professor i biologi og forfatter Dag O. Hessen

«Mennesket er bedre enn sitt rykte».

En biologs forsvar for det gode i mennesket i en pessimismens og misantropiens tidsalder

 

Dag O. Hessen er kjent for sin forskning innen vann, økologi og evolusjon, samt sitt engasjement i krysningsfeltet mellom biologi, miljø og filosofi. Han er professor i biologi ved Universitetet i Oslo.

Han har utgitt over 200 vitenskapelige publikasjoner på disse feltene, og har mottatt flere priser for sin populærfaglige formidling.  Han er anerkjent som en populær formidler og debattant. Hessen har utgitt en rekke bøker og artikler på ulike tema relatert til natur, biologi, gener, menneske og miljø – med både humor, alvor og filosofiske skråblikk. Mennesket i naturen (miljø) og naturen i mennesket (født sånn eller blitt sånn) er ofte gjennomgangstema på hans foredrag.

Hessen ble cand.real. i zoologi i 1982, tok mellomfag i offentlig rett i 1984 og ble dr.philos. i biologi i 1988. Han ble utnevnt til professor i biologi ved Universitetet i Oslo i 1993. Hessen er siden 1998 medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi. I 1998 mottok han Norges forskningsråds formidlingspris for sin «popularisering og formidling både i mediene og i bokform av en naturvitenskapelig, evolusjonsbiologisk teori og tankegang som premissbidrag til samfunnsdebatten», og han har senere mottatt en rekke priser bl a Universitetet i Oslos formidlingspris (2008), Riksmålsforbundets litteraturpris (2008), Biomangfoldprisen (2010), Fritt Ords honnør (2010),  Humanistprisen (2013) og Bonnevieprisen (2014).