Vi har vært så heldige å få tidligere utenriksredaktør i Aftenposten, Nils Morten Udgaard, til å komme og snakke om:

Hva betyr BREXIT for EU og Norge?

Opprinnelig tema utgår grunnet sykdomsforfall.

Kaffe og kringle serveres fra kl 11.30. Foredraget starter kl 12.30.

Velkommen!