Senioruniversitetet i Lillestrøms program for våren 2019 er klart. I folderen vår finner dere informasjon fra styret og alle komiteene. Kunst og kulturkomiteen har en liste over sine tilbud som kommer til våren. Reisekomiteens reise til Montenegro er også nevnt i tillegg til Historie, samfunn og vitenskapskomiteens seminarliste om Latin-Amerika og Brexit. Alle SULs øvrige medlemsmøter til våren er også beskrevet. Trykk her for å få opp folderen som et pdf-dokument som dere evt. kan skrive ut.

HSV - Seminarprogrammet for våren 2019 er klart. Se nedenfor for detaljer om påmelding og detaljer om programmet ved å trykke på "Historie/samfunn/vitenskap" i menylista til venstre på denne siden.

Påmelding for NYE deltakere ved e-post til , eller som SMS til tlf. 951 46 819.  Deltakeravgift for seminaret er kr. 500 og betales til HSV-konto 1286 49 21181. Merk betalingen med ditt navn og med ordet  "Latin-Amerika”.
Pr. 5.12 er det fortsatt 20 ledige plasser. Frist for påmelding er 10. desember (NB!) og frist for innbetaling, både gamle og nye deltagere, er 17. desember 2018. Viktig: Merk betalingen med "Latin-Amerika" og ditt eget navn.

Kunst og kulturkomiteen tilbyr billetter til forstillingen "Vår Beatles-hyllest" fredag 22.mars kl.19.00. Billettene koster kr. 595. Les mer ved å trykke her.

Reisekomiteen har nå programmet klart for sommerturen 2019. Turen går til Montenegro i tiden 28. mai til 4. juni 2019. I venstre marg på denne siden (der aktiviteter og komiteer er listet opp) trykker du på "Reiser" så kommer du til reisekomiteens side der meldingen om Montenegroturen er. Gjør som beskrevet og trykk så kommer programmet opp i et eget vindu. Det er et sk. pdf-dokument som kan skrives ut ved å trykke på skriversymbolet (nesten) øverst til høyre på siden.

NB! Sommerturen er allerede fulltegnet og det er opprettet venteliste som du kan sette deg på med mulighet for å "rykke opp" dersom noen på lista likevel blir forhindret fra å delta.

Påmelding for NYE deltakere ved e-post til , eller som SMS til tlf. 951 46 819.  Deltakeravgift for seminaret er kr. 500 og betales til HSV-konto 1286 49 21181. Merk betalingen med ditt navn og med ordet  "Indonesia”.
Frist for påmelding er den 7. juni (NB!) og frist for innbetaling er 14.juni 2018.

Les mer HER.

Klikk her for å lese programmet for høsten 2018

Høstens programfolder kan hentes opp som pdf-fil ved å KLIKKE HER. Etter at den er kommet opp i nettleseren kan den skrives ut eller lagres i en katalog på din PC eller nettbrett. Programfolderen han hentes i trykket form hos styret på SULs medlemsmøter.

En forskergruppe ved NTNU og St. Olavs hospital har fått internasjonal anerkjennelse for studier av forskjellige typer fysisk trening.

Hvordan bli medlem av SUL?

Lillestrøm Kultursenter har et omfattende program fremover.
Les mer på kultursentrets nettsider.