Ideen slo først rot i Frankrike . Da Pensjonistuniversitetet Drammen - PUD - ble startet, fantes det pensjonistuniversiteter også i England, Tyskland, Polen og Sverige, og også noen få steder i Norge . Det første pensjonistuniversitetet i Oslo startet i 1982  

 

(Sverre Slevolden) Pensjonistuniversitetet i Drammen har lagt nok et tiår bak seg. De første tiårene (1990-2000) er redegjort for i en fyldig beretning. Fra denne tar vi bare med at ideen om en forening for seniorer opprinnelig kom fra Frankrike, den spredte seg raskt til flere europeiske land og det første pensjonistuniversitet ble startet i Oslo i 1982.

Her kan du se hvem som har vært styremedlemmer i tiden 1999 - 2019.

Mange har nedlagt mye frivillig arbeid for medlemmene!