Ideen slo først rot i Frankrike . Da Pensjonistuniversitetet Drammen - PUD - ble startet, fantes det pensjonistuniversiteter også i England, Tyskland, Polen og Sverige, og også noen få steder i Norge . Det første pensjonistuniversitetet i Oslo startet i 1982  

 

Formålet

er at pensjonistuniversitetet skal være et forum for utveksling av kunnskaper, menneskelig

kontakt, kursvirksomhet og studieringer  Alle pensjonister - uansett yrke og utdanningsbakgrunn- kan bli medlemmer

(Sverre Slevolden) Pensjonistuniversitetet i Drammen har lagt nok et tiår bak seg. De første tiårene (1990-2000) er redegjort for i en fyldig beretning. Fra denne tar vi bare med at ideen om en forening for seniorer opprinnelig kom fra Frankrike, den spredte seg raskt til flere europeiske land og det første pensjonistuniversitet ble startet i Oslo i 1982.

Forfatteren Sverre Slevolden, mangeårig formann og støttespiller for Pensjonistuniversitetet i Drammen

 

En initiativrik Aagot Friis Flaatedal med god hjelp av Folkeuniversitetets studierektor Grethe Wistner fikk etablert en idegruppe som sammen startet Pensjonistuniversitetet Drammen (PUD) 8. oktober 1990. Det ble en suksess fra første stund og som fortsatt seiler i god medvind etter nå 20 år. En kortfattet oppsummering av det andre tiår følger.

Her kan du se hvem som har vært styremedlemmer i tiden 1999 - 2017.

Mange har nedlagt mye frivillig arbeid for medlemmene!