Henrik Syse

Hvordan bevare grunnleggende verdier i en tid i rask endring

Tirsdag 12,. februar 2019 kl. 11  (sted kommer senere)