Første kulturutflukt - til Hovedøya - vil finne sted onsdag 28. auguat 2019. Informasjon om påmelding vil bli sendt i epost til alle medlemmer.

 Etter 10.45 er det åpent for alle mot en avgift på kr. 100

I løpet av høsten 2019 har vi fire møter. Som før finner de sted andre tirsdag i måneden kl 11. Du finner programmet her som en pdf-fil.