25. januar 

Johan Kaggestad, trener og kommentator

Gleden ved å gå.

 

8. februar

Petter Gottschalck, professor og økokrimforsker

Toppen av isfjellet - omfanget av hvitsnippkriminalitet.

 

1. mars

Sverre Lodgaard, professor

Atomvåpen - en trussel i storpolitikken.

 

15. mars

Kristina Quintano, forlegger.

Jeg gikk meg over sjø og land. Om flyktningekrisen.

 

5. april

Thor Gotaas, forfatter

500 nordmenn på en søppelfylling i New York - ørkenen Sur. 

 

19. april

Jørn H. Hurum, professor

Dinosaurer, havmonstre og isbjørner - feltarbeid og forskning på Svalbard.

 

3. mai

Torkjell Berulfsen, programleder

Penger lukter ikke.

 

 Foredragene holdes på restaurant Sjøstjernen i Drøbak, og begynner kl 11.00.

 

 Tidligere foredrag finner du i arkivet.