hovedside

 • SARPSBORG SENIORAKADEMI

  ÅRSMØTE 2018

  ONSDAG 25. APRIL i Filadelfias lokaler

  1. Konstituering

             Det var ingen merknader til innkallelsen.

             Sidsel Skinnarmo ble valgt til møteleder.  Johan Nøstvold ble valgt til referent.

  1. Årsberetning 2017

              Johan Nøstvold leste årsberetningen, som ble enstemmig godkjent.

  1. Regnskap 2017

              Kasserer Berit Kjøge Næss la frem årsregnskapet og leste deretter revisjons-
              beretningen undertegnet av revisor Tore Coward.

              Regnskapet ble enstemmig godkjent.

  1. Kontingent

              Kontingenten ble vedtatt uendret med 300 kr/år

  1. Innkomne forslag

               Johan Nøstvold la frem Styrets forslag til endring av vedtektene. De ble enstemmig vedtatt.

  1. Valg

              Valget ble ledet av Aage Gade Halvorsen.

              Valg av styre:    

             Leder: Sidsel Skinnarmo. Gjenvelges for ett år

             Sekretær: Johan Nøstvold, Gjenvalgt for to år

            Kasserer: Berit Kjøge Næss. Ikke på valg

            Styremedlem: Lars Eikeland. Ny. Valgt for to år

            Styremedlem: Bjørg Braadland. Ikke på valg

            Varamedlem: Rolf Nesteng. Gjenvalgt for ett år

            Varamedlem: Laila Dalene. Gjenvalgt for ett år

            Revisor: Tore Coward. Ikke på valg

            Valgkomite:

           Trond Rojahn. Leder

           Ragnhild Harlem

           Øivind Braathen

  Øivind Bråthen, som gikk ut av styret fikk en stor takk og blomster.

  1. Avslutning

  De to gjenlevende stifterne av foreningen, Anborg Carlsen og Lise Jacobsen, ble enstemmig utnevnt som æredsmedlemmer.  De var ikke til stede, men vil få overlevert en blomsterbukett.

  Sidsel Skinnarmo takket valgkomiteen for innsatsen og medlemmene for fremmøtet.

  Sarpsborg, 25. april 2018

  Johan Nøstvold

  Referent

 •  

  19. SEPTEMBER

  "Mellom panikk og kjedsomhet"

  ved jazzmusikerne Bjørn Alterhaug og John-Pål Inderberg

   

  Improvisasjonsforedrag med ”live” musikkeksempler Jazzmusikerne stiller spørsmålet: Hva er improvisasjon - og har det noe med kunnskap å gjøre? Gjennom eksempler på musikalsk samspill løfter de fram kunnskap og refleksjon fra sin praksis, og håper å kunne inspirere til diskusjon og nytenking også innen felter utenfor musikken.

    Møtested og tidspunkt: Rådhussalen, Trondheim Folkebibliotek kl. 11.00
     
   17. OKTOBER  

  "Den russiske revolusjon"

  ved professor emeritus Åsmund Egge.

   

  I november er det 100 år siden den russiske revolusjon da bolsjevikene tok makten. Hva var bakgrunnen, hvilket forløp fikk den, og hvilke konsekvenser fikk revolusjonen for den øvrige verden.

   

      Møtested og tidspunkt: Rådhussalen, Trondheim Folkebibliotek kl. 11.00
     
   21. NOVEMBER  

  Vitalisering av bryggene iKjøpmannsgata

  ved Elisabeth Kahrs,arkitekt/antikvar.

     

  Hva er de store utfordringene med å ta i bruk bryggene? Vitaliseringsprosjektet 2015-2017, prosessen og hva som er gjennomført av tiltak. Betydningen av dette for utviklingen i området , samt en kort gjennomgang av noen innspill i konkurransen om byrommet i Kjøpmannsgata

    Møtested og tidspunkt: Rådhussalen, Trondheim Folkebibliotek kl. 11.00
  12. DESEMBER  

  "Familien Ibsen"

  ved Jørgen Haave, konservator og litteraturviter.

     

  Konservator Jørgen Haave ved Telemark Museum har avslørt en lang rekke feil i fortellingen om Henrik Ibsens familie og oppvekstvillkår. Han forsøker å peke på mulige årsaker til disse misforståelsene, hva som egentlig preget Ibsen i barndommen, og hvordan dikteren forholdt seg til familien og fødebyen som voksen mann.

     Møtested og tidspunkt: Rådhussalen, Trondheim Folkebibliotek kl. 11.00
   Aktiviteter:  

  Museumsbesøk:

  Jødisk museum

  Arkitekt Christies gt. 1b

  Medlemmer gratis. Ikke-medlemmer kr. 50,-

   

  Skrivekurs +55

  Sted: Trondheim Folkebibliotek, 4. etg.

  Kursavgift: kr. 1.500,-

  Bindende påmelding: Mary Skimmeli, tlf.

  917 60 245, Epost:   

   
     

   

 •  

  18. september  

  Finland mellom vest og øst

  v/ Anders Kirkhusmo, Førsteamanuensis emeritus NTNU

  Liksom Norge har Finland vært selvstendig stat i knappe100 år. De to landene har mange likhetstrekk, men er også ulike.Som grenseland mellom vest og øst har forholdet til den store nabo i øst, Russland, vært et sentralt problem for finnene.

    Møtested: Folkebiblioteket Rådhussalen kl. 11.00
  16.oktober  

  Teaterets egenart som kunstform

  v/ Kristian Seltun, Teatersjef ved Trøndelag Teater

  Kunstnerisk nyskaping i møte med en forventning om folkelighet - tanker om programarbeidet ved Trøndelag Teater 2010- 2018. Et viktig stikkord her er dramaturgene og dramaturgiatets rolle og funksjoner samt teaterets egenart som kunstform.

    Møtested: Folkebibliotekte Rådhussalen kl. 11.00
  20. november  

  Veien til en krim-karriere på Hedmarken

  v/ Knut Faldbakken, Forfatter

  Han kåserer om opplevelser på veien fra skjønnlitteratur til underholdningsbransjen og tilbake. Hvor stor er egentlig forskjellen mellom “seriøs” og “useriøs” krim?

    Møtested: Folkebiblioteket Rådhussalen kl. 11.00
  11. desember  

  Livet i kroppsklemma

  v/ Kari Løvendahl Mogstad, Lege og samfunnsdebattant

  Hvordan vokse opp og leve i et utseende- og perfeksjonsfokusert samfunn. Dagens unge lever med et press i mye sterkere grad enn tidligere generasjoner. Dette skjer særlig på grunn av internett og sosiale medier.

    Møtested: Folkebiblioteket Rådhussalen kl. 11.00
     
  Aktiviteter : Museumsbesøk

   Den katolske kirke tirsdag 30.oktober kl.11.00.

  Skrivekurs 55+

   

  Arbeides med å starte opp til høsten.

  For info, kontakt Mary Skimmeli: 917 60 245 /

     
  Kontaktperson

   E-post:

     
     

   

 • Høstens første foredragsholder, Willy Østreng, holdt en gnistrende forelesning om Geopolitikk og sikkerhet i Arktis. Undertegnede er overbevist om at samtlige av de tilstedeværende fikk et realt kunnskapsløft om temaet og en større forståelse for lille Norges betydning i den Geopolitiske verden. Møtet ble avsluttet med snitter og kaffe for en nesten fullsatt sal.