hovedside

 • FORELESNINGER OG AKTIVITETER HØSTEN 2017

   

  19. SEPTEMBER

  "Mellom panikk og kjedsomhet"

  ved jazzmusikerne Bjørn Alterhaug og John-Pål Inderberg

   

  Improvisasjonsforedrag med ”live” musikkeksempler Jazzmusikerne stiller spørsmålet: Hva er improvisasjon - og har det noe med kunnskap å gjøre? Gjennom eksempler på musikalsk samspill løfter de fram kunnskap og refleksjon fra sin praksis, og håper å kunne inspirere til diskusjon og nytenking også innen felter utenfor musikken.

    Møtested og tidspunkt: Rådhussalen, Trondheim Folkebibliotek kl. 11.00
     
   17. OKTOBER  

  "Den russiske revolusjon"

  ved professor emeritus Åsmund Egge.

   

  I november er det 100 år siden den russiske revolusjon da bolsjevikene tok makten. Hva var bakgrunnen, hvilket forløp fikk den, og hvilke konsekvenser fikk revolusjonen for den øvrige verden.

   

      Møtested og tidspunkt: Rådhussalen, Trondheim Folkebibliotek kl. 11.00
     
   21. NOVEMBER  

  Vitalisering av bryggene iKjøpmannsgata

  ved Elisabeth Kahrs,arkitekt/antikvar.

     

  Hva er de store utfordringene med å ta i bruk bryggene? Vitaliseringsprosjektet 2015-2017, prosessen og hva som er gjennomført av tiltak. Betydningen av dette for utviklingen i området , samt en kort gjennomgang av noen innspill i konkurransen om byrommet i Kjøpmannsgata

    Møtested og tidspunkt: Rådhussalen, Trondheim Folkebibliotek kl. 11.00
  12. DESEMBER  

  "Familien Ibsen"

  ved Jørgen Haave, konservator og litteraturviter.

     

  Konservator Jørgen Haave ved Telemark Museum har avslørt en lang rekke feil i fortellingen om Henrik Ibsens familie og oppvekstvillkår. Han forsøker å peke på mulige årsaker til disse misforståelsene, hva som egentlig preget Ibsen i barndommen, og hvordan dikteren forholdt seg til familien og fødebyen som voksen mann.

     Møtested og tidspunkt: Rådhussalen, Trondheim Folkebibliotek kl. 11.00
   Aktiviteter:  

  Museumsbesøk:

  Jødisk museum

  Arkitekt Christies gt. 1b

  Medlemmer gratis. Ikke-medlemmer kr. 50,-

   

  Skrivekurs +55

  Sted: Trondheim Folkebibliotek, 4. etg.

  Kursavgift: kr. 1.500,-

  Bindende påmelding: Mary Skimmeli, tlf.

  917 60 245, Epost:   

   
     

   

 • Medlemsmøtet 9. oktober 2017

  Velkommen til nytt møte i Ekeberg og Bekkelaget seniorakademi 9. oktober!

  "Martin Luther - en profet for vår tid".
  Reformatoren Martin Luther kan ha påvirket utviklingen frem mot Nord-Europas vellykkede sosialdemokratier.

  Det er historikeren og journalisten Halvor Tjønn som vil påvise Luthers betydning på møtet til Seniorakademiet Ekeberg/Bekkelaget mandag 9. oktober. Tema er: "Martin Luther - en profet for vår tid".

  Det er verken snakk om et historisk eller teologisk foredrag om reformasjonen som i Ãår feirer 500-årsjubileum. Tjønn har valgt å konsentrere seg om hvordan Luthers tanker har endret det norske samfunnet da og nå. Her vil han blant annet komme inn på utdanning, nasjonalt skriftspråk, økonomisk utvikling og altså et mulig grunnlag for det som har blitt Nord-Europas vellykkede sosialdemokratier.

  Halvor Tjønn har hatt en serie om Martin Luther i NRK radio. Som journalist var han blant annet utenriksmedarbeider for Aftenposten med flere perioder i Moskva. Han har skrevet flere historiske bøker blant annet om Olav Hardråde, Olav Trygvason og Muhammed.

  Seniorakademiet har sine møter i Bekkelaget menighetssenter ved Bekkelaget kirke. Møtene starter kl. 11.30 med kaffe, kringle og sosialt samær. Foredraget begynner kl. 12.30.

 • Møteprogram høsten 2017

   

  Vi har gleden av å invitere til nye, spennende møter høsten 2017

  Mandag 11.september   

  Redaktør i Human Rights Service  (HRS), mediekommentator Nina Hjerpset-Østlie:

  Fremveksten av ekstrem populisme – har politikere og media seg selv å takke?

  Ubalansert fremstilling og skaping av fiendebilder produserer motreaksjoner.

   

  Mandag 9.oktober 

  Journalist, historiker og forfatter Halvor Tjønn:

  Martin Luther – en profet for vår tid

  De 95 tesene som ble oppslått på kirkedøra for 500 år siden, endret Europa for bestandig.

   

  Mandag 13. november 

  Seniorforsker i NUPI Pernille Rieker,  spesialist på europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk:

  Frankrike – comeback som europeisk stormakt?

  Store forventninger etter valget av Emmanuel Macron som president

   

  Mandag 11.desember 

  Professor og tidligere rektor ved NIH Gunnar Breivik:

  Idrettsheltene – moralske forbilder eller sirkusartister?

   

   Programmet finnes på vår hjemmeside på u3a.no

  Møtene holdes i Bekkelaget menighetssenter, Sandstuveien 15.

  Møtene begynner kl. 11.30 med kaffe, kringle og sosialt samvær.

  Start foredrag kl. 12.30. Medlemmer gratis, andre betaler kr. 50,-.

  Korte spørsmål og kommentarer etter foredragene.

  Vel møtt!    Hilsen styret

 • PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2017

  Årsmøtet ble holdt 24 april 2017

  1. Styreleder Hilde Sundelin ønsket de tilstedeværende medlemmer velkommen. Det fremkom ingen kommentarer til innkallingen eller sakslisten, og årsmøtet ble lovlig satt.   
  2. Hilde Sundelin ble valgt som dirigent for årsmøtet.
  3. Inger Elisabeth Kvaase ble valgt som protokollfører.
  4. Etter forslag fra styreleder ble Marte Dovran og Jens Gunnar Østby valgt til å underskrive protokollen
  5. Styreleder leste opp styrets årsberetning for 2016/2017. Det fremkom ingen bemerkninger, og beretningen ble godkjent. 
  6. Regnskap for 2016/2017

  Foreningens revisor, Jan Krager, leste opp revisjonsberetningen og anbefalte at det fremlagte regnskapet ble godkjent.

  Regnskapet  ble gjennomgått av kassereren Rolf H. Hanssen, som påpekte at det hadde vært et godt driftsår, hvor møtene stort sett har vært selvfinansierende.   Han gjorde oppmerksom på at egenkapitalen inkluderer en ekstraordinær post på 4000 kr som er bundet kapital til litteraturfond, overført fra  litteraturgruppen. På spørsmål fra Øivinn Wang ble det opplyst at utgiftsøkningen på bankgebyr har sammenheng med overgang til ny bankforbindelse, med forskyvning av tidspunkt for belastning av gebyrer i forhold til regnskapsperioden.  Det fremkom ingen andre spørsmål, og regnskapet ble godkjent.

  1. Budsjett for 2017/2018, Styreleder presenterte forslag til budsjett,  som er basert på at medlemskontingenten opprettholdes med kr. 250,- per år.  Det fremkom ingen merknader, og budsjettet ble godkjent.
  2. Behandling av innkomne forslag.

  Hilde Sundelin redegjorde for forslag fra styret om to små justeringer i vedtektene, for å tilfredsstille formelle krav for registrering av organisasjonen i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Skriftlig forslag ble delt ut. Kravene  innebærer at valg av styreleder skal  behandles særskilt  av årsmøtet, (ikke bare som styremedlem), og at valget skal fremgå av  protokoll.

  Det kom kommentar om at det må sikres at formuleringen åpner for at styreleder kan velges for to år av gangen, slik at årsmøtet ikke trenger å behandle valg av styreleder hvert år. Etter en kort diskusjon ble det vedtatt at styret får fullmakt til å avklare  formulering som ivaretar kravene.

  1. Valg av styreleder, styremedlem og varamedlem.

  Jan Krager presenterte valgkomiteens forslag til nytt styre:

  • Hilde Sundelin, styreleder (gjenvalg for ett år)
  • Magnar Slettebø, styremedlem (ikke på valg)
  • Jan Gunnar Fjeldstad, styremedlem (ikke på valg)
  • Inger Elisabeth Kvaase, styremedlem (ikke på valg)
  • Vibeke Thue, styremedlem (ny, 2 år)

  Disse ble valgt ved akklamasjon.

  Som varamedlemmer ble valgt Steinar Larssen (ikke på valg) og Egil Ormstad (gjenvalg for 2 år).

  • Valg av revisor: Jan Krager ble gjenvalgt for ett år.
  • Valg av valgkomite: Gjenvalg av Jan Krager, Olav Georg Jensen og Kari Stangebye Grimstad
  • Eventuelt

  Styreleder takket for fremmøtet, og annonserte programmet for tre av høstens møter:

  Mandag 11.9: Nina Hjerpset-Østlie: ”Fremveksten av ekstrem populisme – har politikere og media seg selv å takke?”

  Mandag 9.10: Halvor Tjønn: ”Martin Luther – en profet for vår tid.”

  Mandag 11.12: Gunnar Breivik: ”Idrettsheltene – moralske forbilder eller Sirkusartister?”

   

  Oslo, 08.05.2017      Inger Elisabeth Kvaase  (sign)

   

  Godkjent:                 Marte Dovran  (sign)                                Jens Gunnar Østby (sign)