Møtene holdes i Lillestrøm Kultursenter hver andre tirsdag i måneden. Møtene starter kl 11.00 med anledning til å kjøpe kaffe og kaker og ha den gode samtalen. Foredragene starter kl 12.00.

11. september 2012

Bjørn Hansen; "USA går til valg. Fire nye år med Obama?" Bjørn Hansen er kjent som journalist og utenriksreporter for NRK i 30 år Han vil gi oss oppdatert informasjon om valgkampen ,de avgjørende spørsmål og mulige nasjonale og internasjonale konsekvenser av valget.
Les mer om Bjørn Hansen.

 
9. oktober 2012
Karsten Isachsens foredrag "Livsglede" handler på ulikt vis om å øke alminnelige menneskers livsglede og arbeidsglede. Foredraget har høy undervisningsverdi og høy underholdningsverdi.
Les mer om Karsten Isachsen.
 
13. November 2012
Tove Nilsen har mottatt en rekke litterære priser for sitt omfattende forfatterskap det fremmede. Hun er en forfatter med stor evne til å legge livets vanskelige puslespill og gjengi det i ord. Hun er sanselig, morsom og livsbejaende. Tittelen på hennes foredrag er “Om å være forfatter”.
Les mer om Tove Nilsen.
 
11. desember 2012
Torbjørn Færøvik; "Eventyrlige India - fra fattig til rik?". Det fattige India vokser som aldri før. Sammen med Kina vil det påvirke verden på godt og vondt i årene som kommer. Torbjørn Færøvik er kjent som historiker og tidligere journalist Han var bla NRKs verdensreporter i 1996-97.
Les mer om Torbjørn Færøvik.