ALLs styre presenterer møteprogrammet for vårsemesteret 2017, med håp om at det vil føre til fortsatt god tilslutning til møtene våre.

Vi er glade for de mange positive tilbakemeldingene vi får fra fornøyde medlemmer, men vi vil også være takknemlige for å få vite om medlemmene har kritiske merknader og ønsker om endringer i møteform og programinnhold.

 

Medlemsmøter:

 1. januar: Ælvespeilet i Porsgrunn kl.1100 – 1300

               Italienernes oppgjør med mafiaen

               v/ journalist og forfatter Per Kristian Aale    

 

 1. februar: Skagerak Arena, Skien kl. 1100 - 1300

               Feminisme

               v/postdoktor Cecilie Thun

               

 1. mars: Ælvespeilet i Porsgrunn kl. 1100 - 1300

              Motstandsrett og folkestyre i vikingtiden

              v/ professor i historie Torgrim Titlestad

              Fra kl. 1230 Årsmøte

              Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret
              v/leder Ragnar Wesseltoft innen 7. februar.

 

 1. april: Skagerak Arena i Skien kl. 1100 – 1300.

              Olav Duun: Kunsten, døden og kjærlighetens dikter

              v/ forfatter Grethe F. Syèd

 

Ved stor pågang til et medlemsmøte har styret ut fra sin vurdering anledning til å stenge dørene.

Medlemmer har fortrinnsrett til møtene.

 


Oppskrift på utskrift av vårprogrammet finner du HER


 

 

ALL  Grenlands program blir sendt ut elektronisk til medlemmer som har oppgitt sin e-postadresse.

For å redusere foreningens administrative kostnader og derved utsette en forhøyelse av kontingenten, blir programmet fordelt elektronisk til medlemmer som har oppgitt en e-postadresse. Per i dag når vi nesten 80 % av medlemmene gjennom e-post. På denne måten vil vi kunne redusere kostnader til trykking og distribusjon av programmer og årsmøtepapirer. Papirversjonen blir bare sendt til dem vi ikke har e-postadresser til.

ALLs program vil være mulig å skrive ut i samme format som tidligere. Som tidligere vil også all informasjonen legges ut på hjemmesidene.

I forbindelse med denne omleggingen har vi gått gjennom medlemsarkivet og de e-postadressene vi har fått oppgitt av medlemmene. Der vi har fått én e-postadresse for et par, har vi benyttet denne for begge. Noen vil derfor motta 2 e-poster som er identiske.

 

Med hilsen

Styret i ALL Grenland

PROGRAM ALL GRENLAND  VÅREN 2016

ALLs styre presenterer møteprogrammet for vårsemesteret 2016, med håp om at det vil føre til fortsatt god tilslutning til møtene våre.

Vi er glade for de mange positive tilbakemeldingene vi får fra fornøyde medlemmer, men vi vil også være takknemlige for å få vite om medlemmene har kritiske merknader og ønsker om endringer i møteform og programinnhold.

Medlemsmøter:

 1. januar: Ælvespeilet i Porsgrunn kl.1100 – 1300
     USA - en supermakt i dyp demokratisk krise
     v/ professor emeritus Ole Moen    
 1. februar: Skagerak Arena, Skien kl. 1100 - 1300
     1914 - inn i katastrofen
     v/ historiker og forfatter Roy Andersen
 1. mars: Ælvespeilet i Porsgrunn kl. 1100 - 1300
     Levd liv - portretter fra vår nære fortid
     v/ forfatter Pål Espolin Johnson

              Fra kl. 1230 Årsmøte
              Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret
              v/leder Ragnar Wesseltoft innen 8. februar.

 1. april: Skagerak Arena i Skien kl. 1100 – 1300
   Gjensyn med gullalderen i norsk klassisk malerkunst
   et billedkåseri
   v/ disponent Wilhelm Snartland

Ved stor pågang til et medlemsmøte har styret ut fra sin vurdering anledning til å stenge dørene.

Medlemmer har fortrinnsrett til møtene.

 

To av møtene avholdes i Ælvespeilet i Porsgrunn og to av møtene avholdes i Skien. Parkeringsplassene ved Ælvespeilet er begrenset og må forbeholdes medlemmer med bevegelsesbesvær.

Porsgrunn har et parkeringssystem, som gjør det mulig å stå gratis i to timer med billett fra automat eller med parkeringsskive. Det er den enkeltes ansvar å sette seg inn i ordningen og parkere riktig.

I Skien er det derimot gode parkeringsmuligheter.

ALL Grenland har laget en egen hjemmeside som du finner på www.u3a.no

Her finner du halvårsprogrammet og referater fra medlemsmøtene. I tillegg legges det ut annen informasjon som for eksempel endringer i programmet og detaljer om turopplegg.

Som en service overfor medlemmene som ønsker det, vil vi informere via e-mail om slike endringer på hjemmesidene.

Er du interessert i dette så send en e-mail til

Vi har nå e-postadresser til nær 200 av medlemmene, men tar gjerne imot flere.

For dem som ikke ønsker en slik ordning, vil det ikke bli noen forandring fra hvordan dette gjøres i dag.