Aktiviteter høsten 2018

Foredragene holdes i Frogner menighetshus - Tirsdager kl. 11.00

14. august. Sverre Gunnar Haga
Kommunikasjonsleder.
«Død og fordervelse i tre akter - operahistorien i kortversjon»

28. august. Dagstur til Hamartraktene.

11. september. Lasse Espelid
Freelance medarbeider og programleder i NRK
«Det typisk norske – hva er det. Et foredrag om landet vårt i fortid, nåtid og fremtid»

9. oktober Hanne. Berg Stubberud
Helse- og omsorgssjef
«I hvilken retning utvikler eldreomsorgen i Lier seg?»

13. november. Tor Kirkeng
Næringslivsleder
«KIWI minipris; og deres sosiale engasjement hjemme og ute»

11. desember. Morten Jentoft
Journalist i NRK
«Borgerkrigen i Finland 1918»