Utskrift

Ifølge en publisert rapport fra Columbia University i USA er Norge det beste land i verden for eldre. Prosjektet har vurdert helse og levevilkår for eldre i forskjellige land.
På de neste plassene kommer Sverige, USA, Nederland og Japan.

Prosjektet har for hvert land kartlagt og vurdert er rekke faktorer som påvirker eldres livskvalitet.
Disse er:

KLIKK HER.