Her er et foredrag av tidligere ambassadør Kai Eide med tittel:

Hvordan kan Norge utnytte naboskapet til Sverige bedre?

Youtube er benyttet som formidlingsmedium. Klikk gjerne på tegnet for full skjerm.